Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Tjenester og løsninger

 

Managed Document Services

Hent filmkode

Volumene med digital informasjon som vi har tilgang til, fortsetter å øke. Innen 2020 har denne mengden med digital informasjon økt med en faktor på 30.  Ricohs styrte dokumenttjeneste sikrer at de ansatte har tilgang til riktig informasjon til riktig tid i riktig format.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere bruken av informasjon i organisasjonen din.

Informasjonskapital handler om å styre den samlede kunnskapen og erfaringen til de ansatte.

Men hvordan kan du utnytte kunnskapen til de ansatte, ideene deres og hvordan de genererer og deler informasjon med hverandre og i den større virksomhetssammenhengen?

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere bruken av informasjon i organisasjonen din.

Uavhengige paneuropeiske fokusgrupper styrte av det ledende informasjonsselskapet IDC fra globalmarkedet, viser at IT-sjefer anerkjenner behovet for å administrere informasjon og dokumenter på en mer effektiv måte på tvers av alle forretningsområder. Likevel, det var uklart om hvordan å få dette til.

IDC forutsier at innen 2020, den digitale informasjonen vil økes med en faktor på 30, dog antall globale IT fagfolk som forventes å håndtere det vil økes bare med en faktor på 1.4 Etter IDC, en organisasjon med 1000 kunnskapsarbeidere taper $ 6 millioner årlig da ansatte søke etter, gjenskape og reformatere informasjon.

Evne til å utnytte kraften i informasjonskapitalen.

Kunnskapssenter

 

Øverst på siden

Relevante lenker

Business Driver Programme

Office man pointing at chart

Nettkilden til tjenester, informasjon og råd om forretningsutvikling av produksjonsutskrift.