Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Generation Innovate


Bedrifter i alle bransjer har lett for å utvikle antagelser om hvordan de bør drives og hva de må gjøre for å lykkes. Men det bredere markedet har forandret seg enormt sammenlignet med for bare fem år siden. SMB-er overlater fremtiden til tilfeldighetene hvis de vurderer og reagerer feil på endringene som skjer rundt dem. Bedriftsledere må forstå en raskt skiftende bransje og forstå de nye suksessfaktorene.
 
En ny studie fra Ricoh Europa, som ble utført av Coleman Parkes, undersøker hvordan SMB-ledere tilnærmer seg innovasjon og behovet for å utvikle seg for å overleve.
 
Undersøkelsen ble utført i august 2018 og bestod av 3300 SMB-ledere fra blant annet Østerrike, Belgia, Luxembourg, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Irland.


Mangel på innovasjon er en trussel for små og mellomstore bedrifters overlevelse

Mangel på innovasjon er en trussel for små og mellomstore bedrifters overlevelse

Digital disrupsjon, myndighetskrav og økonomiske svingninger utgjør en alvorlig risiko for små og mellomstore bedrifters overlevelse. 

En tredjedel av SMB-ledere sier de vil gå konkurs innen 2020 hvis de ikke klarer å innovere i respons til disse endringene. Samtidig som de fortsetter å ha fokus på å øke fortjenesten og utvide virksomheten, må SMB-ledere være klar til å utfordre tradisjonelle antakelser om hvordan de på best kan fornye seg.

Les hele artikkelen


Legger om forretningsvirksomhet for å oppfylle forbrukerkrav

Legger om forretningsvirksomhet for å oppfylle forbrukerkrav

Endringstempoet i den digitale tidsalderen fortsetter å gi store utfordringer for små og mellomstore bedrifter. Nesten en fjerdedel (24 %) av Europas ledere for små og mellomstore bedrifter forventer å måtte endre tilbudet sitt helt i løpet av de neste fem årene for å holde driften i gang. Hoveddelen (91 %) tror at de til en viss grad må endre måten de driver forretningsvirksomhet på. 


Les hele artikkelen