Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Future of Work


Former sin skjebne i tider med endring

Arbeidsplasser er i endring. Arbeidsgivere fortsetter å ta i bruk nye digitale verktøy med ambisjon om å øke produktiviteten, forbedre kvaliteten på arbeidet og skape en bedre brukeropplevelse. Oppgaven med å gjøre riktige investeringer i arbeidsplassens fremtid er imidlertid et vedvarende puslespill for bedrifter. 

En ny rapport fra Ricoh Europe, som ble produsert av Arup utforsker hvordan teknologi vil forme jobbene våre med samarbeid og bærekraft i sentrum. 

Ifølge en studie blant europeiske arbeidstakere mener de fleste at etter hvert som teknologien forbedrer og automatiserer oppgaver må arbeidsgivere legge til rette for at de ansatte får en bedre balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Undersøkelsen ble utført i 2019 blant 3000 respondenter fra land som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Nederland.


Arbeidstakere ønsker at arbeidsgivere skal bidra til å løse samfunnsspørsmål

Arbeidstakere ønsker at arbeidsgivere skal bidra til å løse samfunnsspørsmål

Ansatte forventer i stadig større grad at arbeidsgivere skal bidra positivt til å løse samfunnsspørsmål. Tre fjerdedeler (74 %) av europeiske arbeidstakere mener at etter hvert som teknologien forbedrer og automatiserer oppgaver må arbeidsgivere legge til rette for at de ansatte får en bedre balanse mellom arbeidsliv og privatliv. 

I tillegg forventer to tredjedeler (65 %) at arbeidsgiveren skal delta for å finne løsningen på samfunnsproblemer som klimaendringer og ulikhet. Samarbeid og bærekraft må være i sentrum for en moderne virksomhet. 

Det er nøkkelen til å takle de store utfordringene dagens samfunn står overfor – vi kan ikke bare la ideelle organisasjoner og regjeringer ta ansvar for det. De bedriftene som investerer teknologiske gevinster i lokalsamfunnet, vil blomstre og tiltrekke seg de beste arbeidstakerne.


Les hele artikkelen


Arbeidsgivere har et ansvar for at ansatte lærer seg nye ferdigheter og tilpasser seg en arbeidsplass i endring

Arbeidsgivere har et ansvar for at ansatte lærer seg nye ferdigheter og tilpasser seg en arbeidsplass i endring

Arbeidstakere er optimistiske med tanke på mulighetene som teknologien gir og som legger til rette for samarbeid og mer fleksibelt arbeid. De fleste (81 %) forventer at arbeidstakeren stiller til rådighet verktøy og opplæring slik at de kan tilpasse seg nye roller etter hvert som teknologien endrer seg.

Nye teknologier påvirker markedet raskere enn noensinne. Denne trenden viser ingen tegn på å avta. Den vil fortsette å forbedre måten folk jobber på, ved å erstatte arbeidskrevende oppgaver og gi ansatte mer tid til å utføre mer verdiskapende og tilfredsstillende arbeid. De beste arbeidsplassene setter menneskelig samarbeid og fleksibilitet i sentrum for virksomheten. Å gå vekk fra tradisjonelle arbeidsmåter kan være uvurderlig for bedrifter – det kan bidra til at de styrker, motiverer og til syvende og sist beholder de beste arbeidstakerne.

Les hele artikkelen


Ansatte ønsker AI-strategi for å forbedre arbeidslivet

Ansatte ønsker AI-strategi for å forbedre arbeidslivet

Neste generasjons maskiner vil transformere arbeidsplassen. For mange ansatte er fremtiden lys. Faktisk så tror flertallet at teknologien vil forbedre arbeidshverdagen deres. De krever imidlertid også mer fra arbeidsgiverne. De fleste ansatte forventer at bedriftene investerer i de digitale verktøyene som trengs for å lære ansatte nye ferdigheter og som i tillegg tilfredsstiller kravene for fremtidens arbeidsplass. 

For arbeidsgivere er det også positivt at det legges til rette for at ansatte kan fokusere på mer strategiske og kreative oppgaver. Nesten tre fjerdedeler (72 %) av arbeidere hevder at de ønsker å bidra mer til bedriftens resultater og suksess.

Det er imidlertid også manglende samsvar. Selv om mange ansatte forstår fordelene ved teknologi, sier kun 38 % at arbeidsgiveren har kommunisert strategien for implementeringen.  

Les hele artikkelen