Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Arbeidstakere sakker akterut i bedriftenes kappløp mot digitalisering

Mer enn to tredjedeler av arbeidstakerne ønsker mer opplæring i digital teknologi fra arbeidsgiverne sine.

Ricoh Norge, Oslo, 5. oktober 2017 – Europeiske arbeidstakere ønsker å ta i bruk mer innovativ teknologi på arbeidsplassen, men innrømmer at de mangler ferdighetene de trenger for å gjøre det på en effektiv måte. Dette viser en studie bestilt av Ricoh Europa.

Nesten 40% av de over 3 600 arbeidstakerne som deltok i undersøkelsen mente at manglende ferdigheter hindrer dem i å dra nytte av ny teknologi som introduseres på arbeidsplassen. 67% ønsker en sterkere satsning på opplæring fra arbeidsgivers side, mens bare 27% synes bedriften bruker tilstrekkelig med ressurser på dette.

Javier Diez-Aguirre, Visepresident for bedriftsmarkedsføring i Ricoh Europa sier at: «Det snakkes en hel del i Europa om digital dyktiggjøring av arbeidsstyrken og hvilken innvirkning det vil ha på produktiviteten. Mens kunstig intelligens og automatisering vil forandre måten vi jobber på, vil mangelfull opplæring redusere utbyttet av investeringene drastisk. Hvem som skal bruke teknologien må tas med i vurderingen når bedriften skal investere i ny teknologi. Det hjelper lite at infrastrukturen er på plass hvis ikke bedriften oppmuntrer de ansatte til å tilegne seg de rette ferdighetene.»

Det sier mye at hele 34% rapporterer at de ikke føler seg i stand til utnytte selv de vanligste program- og maskinvarene som Microsoft Office, kopimaskiner og PCer og langt mindre teknologi med komplekse automasjonsprosesser

I tillegg er det bekymringer rundt det økende generasjonsgapet. 70% er enige i at yngre arbeidstakere er bedre rustet til å jobbe med nye typer teknologi. Dette resulterer i at 33% av arbeidstakere bekymrer seg for at de snart vil miste jobben.

Diez-Aguirre legger til at: «Til tross for overskrifter om at vi kommer til å bli erstattet av roboter, ser Europas arbeidsstyrke på teknologi som noe som vil øke verdien på jobben de gjør, heller enn at den vi erstatte dem. Likevel vil ikke forbedring av arbeidstakeres selvtillit i bruken av teknologi løse alt. Overgangen til en digital arbeidsplass krever nye typer kompetanse og må dekke en rekke ulike behov. Å få med arbeidsstyrken på laget er avgjørende.»

Finn ut mer på: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/no/empowering-digital-workplaces/

|Om Ricoh|

Ricoh styrker digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).

For mer informasjon, se www.ricoh.no


Eller ta kontakt med:
Lars Kjelling
Head of LoB and Marketing
Ricoh Norge AS
Gjerdrums vei 11
P.B. 4873 Nydalen
0422 Oslo
Norway
Tel: + 47 469 23 255
lars.kjelling@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrer deg på Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press