Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Mellomstore bedrifter i Europa taper 13 millioner euro på grunn av mangelfull tilgang til teknologi

Ricoh Europe, London, 24. August 2017 – En ny studie fra Ricoh Europa viser at europeiske bedrifter i mellomsjiktet lider et omfattende tap av omsetning på grunn av dårlig tilgang til ny teknologi.

90% av beslutningstakere i bedrifter i Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike og Spania peker på mangelfull teknologi som en av årsakene til tap av omsetning, med et gjennomsnittlig tap for hver bedrift på 13 millioner euro.

Alt i alt mente disse bedriftene at om lag 15% av omsetningen gikk tapt på grunn av manglende tilgang til teknologi. Blant landene inkludert i studien fordeler tapet i omsetning seg slik:


Italia

18%

Storbritannia

15%

Tyskland

18%

Frankrike

11%

Spania

13%

42% av de som besvarte undersøkelsen oppgir manglende effektivitet under opplæring og utplassering som hovedårsaken til den mangelfulle tilgangen til teknologi. En annen grunn var at forhandlerne ikke tilbød de riktige produktene og tjenestene (33%), mens en lik andel mente at IT-avdelingene deres ikke var i stand til å finne fram til nye og interessante produkter og tjenester (32%).

Det ser ut til at selve teknologien, og apparatet rundt installasjon og bruk av den, var hovedproblemet, da kun 12% av bedriftene oppgav at mangelen på teknologi skyldtes begrensninger i budsjett.

Javier Diez-Aguirre, Visepresident for Ricoh Europas avdeling for bedriftsmarkedsføring sier: “På tross av det enorme utvalget av teknologi som er tilgjengelig for bedriftene, er det tydelig at mellomstore bedrifter i Europe ikke mener de får god avkastning på sine valg. Økt effektivitet, samt bedre samarbeid og kommunikasjon mellom de ansatte er nøkkelen til en vellykket bedrift. Vår studie viser tydelig at det er den teknologiske industrien som har ansvaret for å hjelpe bedriftene med å oppnå disse fordelene.”

Likevel har Europas mellomstore bedrifter gode grunner til å være fornøyde, ettersom 79% oppnådde eller overgikk sine halvårlige salgsmål. Nesten alle bedriftene som deltok i undersøkelsen mente at teknologi hadde bidratt til deres suksess, med forbedret samarbeid mellom ansatte som den største grunnen (59%), etterfulgt av kostnadsreduksjon (53%).

For mer informasjon, gå til: www.ricoh-europe.com.

|Om Ricoh|

Ricoh styrker digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).

For mer informasjon, se www.ricoh.no


Eller ta kontakt med:
Lars Kjelling
Head of LoB and Marketing
Ricoh Norge AS
Gjerdrums vei 11
P.B. 4873 Nydalen
0422 Oslo
Norway
Tel: + 47 469 23 255
lars.kjelling@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrer deg på Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press