Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Rigide prosesser, kultur og ineffektiv teknologi er de største barrierene for suksess, sier Europas bedriftsledere

Majoriteten tror data er nøkkelen til å forbedre bedriftens smidighet

Ricoh Norge, Oslo, 14. mars 2018 – En ny undersøkelse bestilt av Ricoh Europa avslører hva europeiske bedriftsledere mener står i veien for å oppnå smidighet i organisasjonen.

Øverst på listen til de 2 140 bedriftslederne som ble spurt, står reguleringer (39%), mangel på investeringer i ny teknologi (37%) og rigide interne hierarkier (35%). Disse veisperringene står i direkte motsetning til flyten og smidigheten som kommer naturlig til en godt tilrettelagt digital arbeidsplass, som raskt gjør virksomheter i stand til å tjene på endringer i markedet. 

Samtidig er det bekymringsverdig få virksomhetsledere som forsøker å fostre et smidig arbeidsmiljø i sin organisasjon. Kun 33% sa at de aktivt oppmuntret til en arbeidskultur som etterstreber rask reaksjon på endringer i kundenes behov. 

Javier Diez-Aguirre, Visepresident for Corporate Marketing, Ricoh Europa, sier at: «Smidighet er både et tankesett og en mulighet til å reagere raskt. For å oppnå virkelig smidighet må bedriftene ta en gjennomgang av alle ledd i virksomheten og gjøre en ny vurdering av hvordan prosesser, kultur og teknologi best kan brukes til det beste for organisasjonen.»

Mange bedriftsledere anser forbedringer av digitale arbeidsflyter som viktige områder for utvikling. De oftest nevnte prioritetene for å bedre smidigheten er dataanalyse (50%), prosesser for dokumenthåndtering (42%) og økonomiske prosesser (39%). Å rulle ut analyseverktøy for å identifisere nye trender og muligheter har også blitt normen for de fleste bedriftsledere (60%), og understreker det faktum at smartere bruk av data er viktig for å bedre smidigheten. 

Diez-Aguirre legger til at: «I næringslivet i dag er det viktig å kunne tjene på å ta i bruk ny teknologi. Men teknologien alene er ikke nok. Lederne må oppmuntre til en kultur hvor ansatte er i stand til å ta kalkulert risiko. Evne til å ta raske beslutninger, og til raskt å utføre det som er besluttet er også viktig. De gode nyhetene er at Europas bedriftsledere anerkjenner at det å investere i en digital arbeidsplass danner fundamentet for en lønnsom og smidig virksomhet.» 

Les mer på: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/no/empowering-digital-workplaces-2/?utm_source=corporate&utm_medium=banner&utm_campaign=edw2 

|Om Ricoh|

Ricoh styrker digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).

For mer informasjon, se www.ricoh.no


Eller ta kontakt med:
Lars Kjelling
Head of LoB and Marketing
Ricoh Norge AS
Gjerdrums vei 11
P.B. 4873 Nydalen
0422 Oslo
Norway
Tel: + 47 469 23 255
lars.kjelling@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrer deg på Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press