Åpenhetsloven
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som kunde eller samarbeidspartner av Ricoh Norge, skal du være trygg på at vi er vårt ansvar bevisst for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettighetene i hele vår verdikjede.
 
Derfor har vi utarbeidet en redegjørelse for hvordan vi utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. Du finner redegjørelsen her