Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Bærekraft


Vår CEO, Jake Yamashita, har uttalt at «et selskap som ikke bidrar til å oppnå bærekraftsmål, vil bli ignorert av markedet og gå konkurs. Selskaper vil i fremtiden bli vurdert ikke bare ut fra økonomiske resultater, men også hvordan de bidrar til å løse disse sosiale utfordringene.»
Vi vet at for å kunne få en mer bærekraftig fremtid, er det viktig at vi innretter våre forretningsaktiviteter til bærekraftsmålene og sikrer rett balanse mellom menneskene, jorden og fortjenesten.

Vår tilnærming til bærekraft gjelder for alle deler av selskapet vårt, fra produksjon og distribusjon til virksomhetens bygg og anlegg, gjenvinning og hvordan vi støtter kundene våre.

Over hele virksomheten gjennomfører vi en rekke tiltak som er i tråd med FNs bærekraftsmål, for å sikre fremgang for lokalsamfunn og betydelig redusere vårt eget og våre kunders miljøfotavtrykk.


Våre fokusområder

Vi mener vi kan jobbe for en bærekraftig fremtid ved å ha fokus på:

Sustainability - focus areas

Sustainability UN Sustainable Development Goals

Vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål

Vi iverksetter tiltak i samsvar med FNs bærekraftsmål for å bidra til en bærekraftig fremtid.


Våre prioriteringer og miljømål

Vi utførte en vesentlighetsvurdering og identifiserte fem prioriteringer, som vi også jobber for via forretningsaktivitetene våre.

Sustainability - priority issues

Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability - People

  Mennesker

  Det er viktig for oss å sikre en positiv og langvarig innvirkning på lokalsamfunnene vi bor og jobber i. Få mer informasjon om tiltakene våre.

 • Sustainability and Planet

  Jorden

  Vårt engasjement for å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi hjelper også kundene våre å redusere deres fotavtrykk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.