Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Jorden

Etter vedtaket av FNs bærekraftsmål i det internasjonale samfunnet og Parisavtalen (2016), har vi satt miljømål for å bidra til å oppnå et karbonfritt samfunn og sirkulær økonomi. 

Som en del av disse målene har vi forpliktet oss til å oppnå nullutslipp av klimagasser innenfor vår egen virksomhet innen 2050, i tråd med EUs langsiktige strategi for å bli klimanøytral innen samme år.

Vi har også styrket forpliktelsen vår ved å bli med i RE100 i 2017. Dette er en samarbeidsgruppe bestående av verdens mest innflytelsesrike virksomheter som forplikter seg til å bruke 100 % fornybar energi. Vi er stolt av å være den første japanske bedriften som ble med i denne gruppen.

Vårt løfte om å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi engasjerer oss også for å hjelpe kundene våre å jobbe smartere, bruke færre ressurser og effektivt administrere og forbedre egen miljøprestasjon.  


Vårt miljøfotavtrykk

 • Energisparing og forebygging av global oppvarming
 • Ressurssparing og gjenvinning

Our Environmental Footprint

Circular Economy

Sirkulær økonomi

 • Comet Circle
 • Retur- og resirkuleringsprogram for produkter og utstyr
 • GreenLine


Våre produkter og løsninger

Livsløpsanalyse av produkter 
Programmet for forbedret bærekraft
Bærekraftig design
Miljømerker

Our Products & Solutions

Pollution Prevention

Hindre forurensning

 • Drift
 • Produkter


Biodiversitet og miljømessig samfunnsansvar

 • Bevaring av biodiversitet
 • Ricoh Global Eco Action

Biodiversity & Environmental CSR

Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability

  Oversikt over bærekraft

  Ricoh mener at vi kan få en mer bærekraftig fremtid dersom vi oppnår en perfekt balanse med tanke på menneskene, jorden og fortjenesten, i tråd med FNs bærekraftsmål

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.

 • Sustainability - People

  Mennesker

  Det er viktig for oss å sikre en positiv og langvarig innvirkning på lokalsamfunnene vi bor og jobber i. Få mer informasjon om tiltakene våre.