Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Vår forpliktelse til å ivareta jorden

Miljøfotavtrykk

For å sikre betydelig reduksjon av eget økologisk fotavtrykk, fokuserer vi innsatsen vår på følgende områder:
 • Energisparing og forebygging av global oppvarming:
  Vi fokuserer på å redusere utslipp i egen drift, og vi har forpliktet oss til å bruke 100 % fornybar energi på alle anleggene våre innen 2050. Vi jobber hele tiden for å finne måter å redusere våre kunders CO2-utslipp på, ved å tilby miljøvennlige produkter og løsninger via programmet for forbedret bærekraft

 • Ressurssparing og gjenvinning:
  For å kunne måle og minimere bruken av nye ressurser, har vi innført en 3R-tilnærming – Reduce (redusere), Re-use (gjenbruke) og Recycle (resirkulere) – for produktene våre. Denne tilnærmingen hjelper oss også å redusere vannforbruket og avfallsmengden generert fra forretningsaktivitetene våre. Vi har satt spesifikke mål for å redusere vårt vann-, avfalls- og produktfotavtrykk. Hvis du vil ha mer informasjon om målene våre, kan du lese vår integrerte rapport for 2018. Du kan også se i seksjonen om miljømerker nedenfor for å få mer informasjon om Ricohs miljøprestasjon.

Sirkulær økonomi

Comet Circle

I 1994 opprettet vi Comet Circle, vår egen modell for sirkulær økonomi. Comet Circle forklarer vår tilnærming til gjenbruk av deler og resirkulering av materialer i organisasjonen vår og gjennom de økonomiske aktivitetene våre, i leverandørnettverket vårt og i produktenes livssyklus. Med dette konseptet jobber vi for å:

 • Redusere miljøpåvirkningen på hvert trinn i produktets livssyklus med tanke på alle involverte parter – Ricoh-gruppen, leverandører, kunder og gjenvinningsbedrifter. Deretter legger vi vekt på gjenbruk og resirkulering av produktene våre for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.
 • Fremme et resirkuleringssystem i flere trinn for å samle inn brukte produkter, og så bruke delene på nytt eller resirkulere dem. Dette reduserer behovet for nytt materiale og minimerer avfallsmengden.
 • Etablere sterke partnerskap for å redusere bruken av miljøfarlige stoffer i produksjonsprosessen og forbedre transporteffektivitet. Vi hjelper også våre resirkuleringspartnere med å forbedre kvaliteten på resirkulerte ressurser og redusere energibruken og kostnadene gjennom prosessen.


Hver sirkel representerer partnere som støtter oss i arbeidet med å oppnå en bærekraftig tilnærming. Se videoen nedenfor for å få mer informasjon om hvordan Comet Circle fungerer.


Retur- og resirkuleringsprogram for produkter
Vi samler inn våre brukte produkter, og vi bruker så delene om igjen eller resirkulerer dem. Med vårt Resource Smart Return-program, kan vi tilby kundene våre en enkel og gratis tjeneste for levering av utgåtte deler og brukte forbruksvarer til gjenvinningssentre innen EMEA-området.

Alle gjenvinningssentrene bruker vårt Asset Management System som gjenkjenner deler og rekvisita med gjenbrukbare komponenter (metall, plastikk og papp). Delene blir så pakket på nytt og er klare til gjenbruk.GreenLine
Sustainability - Our commitment to the Planet - Greenline logoGreenLine-produktene gir kundene våre et rimelig og miljøvennlig alternativ og består av brukte, sertifiserte enheter som leverer de samme tjenestene som helt nye produkter.

Brukte enheter blir samlet inn, valgt ut og reprodusert i henhold til vår enhetlige standard. Dette forlenger enhetenes levetid og reduserer den totale miljøpåvirkningen fra forretningsvirksomheten.Våre produkter og løsninger

Livsløpsanalyse
Data fra livsløpsanalyser viser at innenfor levetiden til et Ricoh-produkt, oppstår den største miljøpåvirkningen – over 60 % – i selve bruken av produktet, og papir står for 78 % derav.
Selv om bruken av produktet ene og alene styres av kundene, har vi et program for forbedret bærekraft der vi tilbyr kundene løsninger som kan hjelpe dem å drive virksomheten med en miljøvennlig tilnærming.

Programmet for forbedret bærekraft
Klikk på lenkene nedenfor for å få mer informasjon om de bærekraftige produktene, tjenestene og produktfunksjonene vi kan tilby kundene.Bærekraftig design
Innovasjon er nøkkelen til virksomhetens vekst, og derfor lanserte vi «Ricoh Sustainable Products»-programmet (RSPP). Det er et internt utredningsprogram som hjelper oss å forbedre våre produkter og tjenester basert på interne kriterier for miljømessig prestasjon, brukervennlighet og samfunnsansvar. Takket være dette programmet har de nyeste enhetene våre en design som er 37 % mindre og 65 % lettere enn tidligere modeller*.

Ricoh Eco Business Development Center i Japan er et gjenbruks- og resirkuleringssenter der fokuset er på å utvikle miljøteknologier for virksomheter og nye innovative ideer samt teste programmer i samarbeid med kundene våre. Gjenvinning av olje fra plastavfall og utnyttelse av trebiomasse er blant de mange teknologiske nyvinningene som utvikles. Klikk her for å få mer informasjon.

*Basert på fargeskriveren Ricoh MP C6004 sammenlignet med MP C6001-modellen


Miljømerker
Produktene våre oppfyller mange internasjonale og europeiske miljømerkingskrav for miljødesign og effektivitet, blant annet:

 • Blå engel-merketklikk her for å se listen med Ricoh-enheter som har fått tildelt Blå engel-merket.
 • Carbon Disclosure- – vi har fått «A» for klimalederskap og «B» for vannsikkerhet. Få mer informasjon her.
 • EPEAT – et stort antall av produktene våre har blitt rangert med gull. Klikk her for å se hele listen med Ricoh-enheter og rangeringene deres.

20181115 Ricoh awarded highest gold rating in EcoVadis global supplier survey for fourth year runningI 2018 oppnådde Ricoh gullrangering fra EcoVadis for fjerde år på råd. EcoVadis vurderer leverandører fra 110 land og på tvers av 150 bransjer med hensyn til bedriftenes retningslinjer, tiltak og resultater i lys av miljøet, arbeidspraksis, rettferdig forretningspraksis og leverandørkjede.
Få mer informasjon om våre miljømerker.

Hindre forurensning

Drift
Vi har fire globale produksjonshuber i Japan, det asiatiske Stillehavsområdet, Europa og Amerika. På hver hub fremmes bærekraftig miljøforvaltning innenfor rammen av den internasjonale standarden ISO 14001. Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om våre sertifiserte anlegg.

I kampen mot forurensning har vi også besluttet å minimere risikoen for kjemiske stoffer gjennom hele produktets livssyklus innen 2020. Vi bruker et kontrollsystem for å overvåke data om kjemiske stoffer som brukes, slippes ut og avhendes på virksomhetens anlegg.
Systemet bidrar til å redusere bruken av kjemiske stoffer, samler inn data og svarer raskt på forespørsler fra hele verden.

Klikk her for å få mer informasjon.

Produkter
Alle produktene våre er i samsvar med lokal, nasjonal og internasjonal helse- og sikkerhetslovgivning. Vi har sikkerhetsdatablader for og miljøinformasjon om alle produktene våre

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon.

Biodiversitet og miljømessig samfunnsansvar

Bevaring av biodiversitet
Vi jobber for å beskytte biodiversitet og økosystemer mot en rekke trusler, hvorav de fleste er forårsaket av mennesker, som forurensning, klimaendring og overutnyttelse av ressurser. I den forbindelse oppfordrer vi våre ansatte til aktivt å involvere seg i:


Hvis du vil ha mer informasjon om våre prosjekter for bevaring av biodiversitet, kan du klikke hereller lese Ricoh-gruppens retningslinjer for biodiversitet


Ricoh Global Eco Action

I juni hvert år viser Ricoh-ansatte verden over sitt engasjement for miljøet ved å delta i lokale aktiviteter for å feire og støtte verdens miljødag.

Klikk her for å få mer informasjon om våre globale tiltak.

Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability - People

  Mennesker

  Det er viktig for oss å sikre en positiv og langvarig innvirkning på lokalsamfunnene vi bor og jobber i. Få mer informasjon om tiltakene våre.

 • Sustainability and Planet

  Jorden

  Vårt engasjement for å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi hjelper også kundene våre å redusere deres fotavtrykk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.