Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Mennesker

«The Ricoh Way» angir vår misjon, visjon og verdier. Disse klare prinsippene ligger til grunn for alle våre forretningsaktiviteter og legger rammene for atferden vår overfor interessenter og hverandre. 

I sentrum for de grunnleggende prinsippene ligger «elsk din nabo», et sterkt utsagn som inspirerer oss til å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene. 

Vi forplikter oss også til å drive virksomhet på en ansvarlig, rettferdig og etisk måte, både i egen drift og gjennom hele leverandørkjeden. 

Med vår ekspertise og ledende teknologi har vi utviklet produkter og tjenester som oppfyller kundenes spesifikke behov, samtidig som vi forbedrer livskvaliteten og bidrar til et bærekraftig samfunn.

I 2017 lanserte vi «Printed Memories»-programmet i samarbeid med Alzheimer’s Research. Vi er stolte av å støtte denne veldedige organisasjonen ved å øke bevisstheten rundt demens og via en rekke innsamlingsaktiviteter og frivillighetsarbeid.


Leverandørkjedestyring

 • Ricohs atferdskodeks for leverandører
 • Menneskerettigheter i leverandørkjeden
 • Redusere miljøpåvirkning fra leverandørkjeden
 • Leverandørrevisjoner
 • Utvinning av konfliktmineraler

Supply Chain Management

Alzheimer’s Research

Vårt samarbeid med Alzheimer’s Research

 • «Printed Memories»-programmet

Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability

  Oversikt over bærekraft

  Ricoh mener at vi kan få en mer bærekraftig fremtid dersom vi oppnår en perfekt balanse med tanke på menneskene, jorden og fortjenesten, i tråd med FNs bærekraftsmål

 • Sustainability and Planet

  Jorden

  Vårt engasjement for å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi hjelper også kundene våre å redusere deres fotavtrykk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.