Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Leverandørkjedestyring

Ricoh-gruppens atferdskodeks for leverandører

Ricoh-gruppens atferdskodeks for leverandører tar for seg emner som menneskerettigheter, miljøvern og fra og med 2016, en klausul om foreningsfrihet basert på Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin konvensjon. Vi forventer at leverandørene våre overholder disse retningslinjene og driver virksomhet til samme etiske standard.

Les Ricohs adferdskodeks for leverandører

Menneskerettigheter i leverandørkjeden

Vi gjennomfører en kontinuerlig vurdering av menneskerettigheter i leverandørkjeden for å identifisere risikoer og sette mål. I 2017 innførte vi en egenvurderingstilnærming basert på viktige internasjonale standarder og i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 

Klikk her for mer informasjon.

Redusere miljøpåvirkningen fra leverandørkjeden

Vi har 21 store produksjonsanlegg i Japan, Amerika, Europa, Asia og Stillehavet og Kina. Fordi vi har en global tilnærming til design, informasjonssystemer og andre områder som anskaffelse, innsamling og gjenvinning, kan vi levere produktene og tjenestene våre til kunder verden over på en effektiv og bærekraftig måte. Ved å strømlinjeforme prosessene våre og redusere avfallet fra emballasje, transport og lagring, kan vi i stor grad redusere miljøpåvirkningen fra leverandørkjeden.

Klikk her for mer informasjon.

Leverandørrevisjoner

I 2009 innførte vi et egenvurderingssystem for bedrifters samfunnsansvar (CSR) som skal hjelpe leverandørene våre med å implementere en «plan, do, check, act»-prosess, altså en prosess som går ut på å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere. Med denne tilnærmingen kan vi sikre at alle leverandørene følger samme standard for menneskerettigheter, miljøvern, helse og sikkerhet og andre viktige områder. På grunnlag av resultatene fra egenvurderingene, identifiserer vi områder der det trengs forbedring, og vi hjelper leverandørene til å etterkomme de riktige standardene.

Klikk her for mer informasjon.

Utvinning av konfliktmineraler

Vi støtter fullt ut regelen for konfliktmineraler som den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) innførte i 2012. Ifølge regelen må børsnoterte selskaper formidle og rapportere om bruken av konfliktmineraler fra Den demokratiske republikken Kongo og nabolandene, til SEC. 

Vi jobber hele tiden for bedre åpenhet i leverandørkjeden vår, for å sikre ansvarlig praksis for mineralutvinning. Vi er også et aktivt medlem av «Responsible Minerals Trade Working Group», som ble opprettet av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) i mai 2012. Siden 2013 har vi, i samarbeid med leverandørene våre, utført årlige undersøkelser av ansvarlig anskaffelsespraksis for mineralressurser.

Klikk her hvis du ønsker mer informasjon.

Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability

  Oversikt over bærekraft

  Ricoh mener at vi kan få en mer bærekraftig fremtid dersom vi oppnår en perfekt balanse med tanke på menneskene, jorden og fortjenesten, i tråd med FNs bærekraftsmål

 • Sustainability and Planet

  Jorden

  Vårt engasjement for å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi hjelper også kundene våre å redusere deres fotavtrykk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.