Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Mangfold og inkludering


"I Ricoh omfavner og respekterer vi de kollektive og unike talentene, erfaringene og perspektivene til alle mennesker. Sammen inspireres vi til å skape oppsiktsvekkende innovasjoner. Det er dette vi kaller The Ricoh Way."

Jake Yamashita, CEO, Ricoh


Dette er vår globale mangfoldserklæring, som på høyeste nivå forplikter oss til å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø i Ricoh.  

For å sikre at vi dyrker frem en levende organisasjon hvor de ansatte kan bruke hele seg, må dette stå i sentrum for tiltakene vi gjør for å leve opp til forpliktelsen.

Tilnærmingen vår tar utgangspunkt i å tiltrekke oss, utvikle og styrke de ansatte, som sammen legger til rette for Ricohs suksess, og enda viktigere – leverer enestående resultater til kundene.

Hente og rekruttere de beste menneskene

Med rekrutteringsprosessene våre gir vi like muligheter på alle karrierestadier. De er utviklet med sikte på å tiltrekke et mangfold av dyktige mennesker.

Utvikle og belønne ansatte

Vi vet at virksomheten bare er så god som de ansatte som jobber hos Ricoh – og det å jobbe i et mangfoldig og inkluderende miljø vil ikke bare føre til forretningsvekst, men også bidra til å skape trivsel og en følelse av prestasjon og glede blant de ansatte. 

Vi investerer tungt i karriereutvikling, med en rekke lederprogrammer som støtter karriereprogresjon, blant annet Horizon – et program for ledere på toppnivå, Aurora – for fremadstormende kvinnelige seniorledere, og Progress – for nye kvinnelige ledere. 

Vi har også stor tro på verdien av veiledning. I løpet av de tre siste årene har vi deltatt i det vellykkede initiativet Women Ahead 30%, et veiledningsprogram på tvers av selskap og bransjer. Programmet styres av Women Ahead – et Ricoh-eid selskap siden 2018.

Som bedrift er vi forpliktet til FNs bærekraftsmål, og via disse programmene bidrar vi aktivt til å forbedre likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål 5).

Vi jobber også for et arbeidsmiljø der folk behandles med verdighet og respekt. Disse verdiene skal gjenspeiles i måten vi opptrer overfor hverandre, kundene og leverandørene våre. For å sikre at vi hele tiden demonstrerer og fremmer disse verdiene, arrangerer vi kontinuerlig interaktive seminarer og engasjementsmøter for ansatte.  

Gi ansatte mulighet til å være på sitt beste

Vi vet at dagens arbeidsstyrke ønsker et smidig og fleksibelt arbeidsmiljø.  Vi bruker vår egen teknologi og metoder til å forbedre samarbeidet på tvers av organisasjonen og legge til rette for en bedre balanse mellom jobb og fritid for våre ansatte.  

Vi måler hele tiden de ansattes engasjement slik at vi kan iverksette positive tiltak og fortsette å jobbe for en arbeidskultur der Ricohs ansatte liker jobben sin, føler seg motivert til å gjøre en god jobb og får anerkjennelse for innsatsen. 


Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability and Planet

  Jorden

  Vårt engasjement for å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi hjelper også kundene våre å redusere deres fotavtrykk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.

 • Sustainability

  Oversikt over bærekraft

  Ricoh mener at vi kan få en mer bærekraftig fremtid dersom vi oppnår en perfekt balanse med tanke på menneskene, jorden og fortjenesten, i tråd med FNs bærekraftsmål