Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Miljø

For å redusere miljøpåvirkningen fra egen drift og også hjelpe våre samarbeidspartnere med det samme, har vi satt globale miljømål for 2030 og 2050, som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Vår miljøpåvirkning

Som en del av disse målene har vi forpliktet oss til å redusere 63% av alle direkte klimagassutslipp fra våre produksjonsanlegg, kontorer og kjøretøy innen 2030 og 100% innen 2050.Our Environmental Footprint

Vårt miljøfotavtrykk

For å sikre betydelig reduksjon av eget økologisk fotavtrykk, fokuserer vi innsatsen vår på følgende områder:

  • Energisparing og forebygging av global oppvarming
  • Ressurssparing og gjenvinningCircular Economy

Sirkulær økonomi

Vi bidrar til å realisere sirkulær økonomi ved å promotere innsamling og gjenvinning av brukte produkter, og ved bruk av resirkulerte ressurser globalt.Sustainability Management-tjenester

Sustainability Management Services

Har vi et program for forbedret bærekraft der vi tilbyr kundene løsninger som kan hjelpe dem å drive virksomheten med en miljøvennlig tilnærming.Sustainability - Governance and Policies

Miljø, helse og produktsikkerhetsinformasjon

Alle våre produkter tilfredsstiller lokale,nasjonale og internasjonale helse og sikkerhetskrav.Biodiversity & Environmental CSR

Biodiversitet og miljømessig samfunnsansvar

Vi forplikter oss til å beskytte biodiversitet og økosystemet fra et mangfold av trusler ved å aktivt oppfordre våre ansatte til å aktivt ta del i:Vår forpliktelse til utviklingen av FNs bærekraftsmål

Vi iverksetter tiltak for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Les mer