About us

Vårt ansvar for miljøet

Vårt bidrag til et bærekraftig samfunn

Vi legger stor vekt på å redusere miljøpåvirkningen fra virksomheten vår, bygge en bærekraftig fremtid og hjelpe kundene våre med å gjøre det samme. Derfor har vi satt klare bærekraftsmål som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. 
 
Finn ut mer om våre produkters miljø-, helse- og sikkerhetsegenskaper, samt de internasjonale standardene de overholder. .

Vår miljøinnsats omfatter følgende områder