Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Produktinformasjon om helse, miljø og sikkerhet

Alle våre produkter følger internasjonale og nasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet.

I tillegg til de lovpålagte kravene vil du her finne annen miljøinformasjon som sikrer best mulig anvendelse av Ricoh-produktene dine, og som beskriver våre forpliktelser innen miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse.

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring er et obligatorisk dokument som hver enkelt produsent (eller en autorisert representant) må signere for å bekrefte at produktene deres overholder EUs krav. Ved å signere denne erklæringen tar produsenten det fulle og hele ansvar for at produktene deres overholder EUs gjeldende regelverk.

Les mer

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad gir detaljert informasjon om helse og sikkerhet ved bruk av produktrekvisita og ved avfallshåndtering.
Bruk databasen for sikkerhetsdatablad til å søke opp rekvisita som tilhører ditt produkt.

IT-miljøerklæring

Ricoh offentliggjør miljøinformasjon om produkter i sin «miljøerklæring» som inkluderer, men ikke begrenser seg til kjemikalier, krav om elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet, materialer, emballasje og energieffektivitet.
IT-miljøerklæring for hver av våre modeller er tilgjengelig her.

Produkter godkjent av det tyske miljømerket Blå Engel

Blå Engel, verdens første miljømerke, stiller strenge krav til en rekke miljøvennlige produkter og tjenester. Blå Engel stiller strenge krav til miljøvennlig produktdesign og anses for å være et kvalitetsmerke for et mer bærekraftig forbruk.
Les mer om sertifiseringer og Blå Engel-produktinformasjon her.

Problematiske stoffer i Ricoh-produkter

Ricoh-konsernets standarder for miljøvennlige anskaffelser spesifiserer hvilke stoffer som ikke tillates i produkter og emballasje fra Ricoh som leveres til kundene, bortsett fra de fritak som myndighetene tillater. Ricoh krever at alle produktdeler og materialer som leveres av andre leverandører, ikke inneholder noen av de ulovlige stoffene. Denne miljøspesifikasjonen er en del av Ricohs retningslinjer og krav til design og produktutvikling.  

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) administrerer REACH-forordningen 1907/2006, herunder kandidatlisten over stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC), og vedlegg XVII som viser stoffer som er helt eller delvis forbudt. Artikkel 33 i REACH pålegger leverandører av produkter som inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC) i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent, å gi kunden tilstrekkelig informasjon, som leverandøren har til rådighet, for å sikre trygg bruk av produktet. Informasjonen skal som et minimum inneholde navnet på stoffet.

Enkelte Ricoh-produkter kan bestå av deler som inneholder SVHC, og alle disse produktene er trygge å bruke når de brukes riktig og i overensstemmelse med gjeldende bruksanvisning. Alle Ricoh-produkter som inneholder SVHC i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent, og som finnes på ECHAs kandidatliste på tidspunktet for denne erklæringen, er lagt inn i SCIP-databasen fra og med 5. januar 2021. Vennligst se databasen for nøyaktig informasjon om hvilke SVHC-stoffer som finnes i hvilke produkter. Produkter merket med Blå Engel inneholder som hovedregel ikke SVHC i kabinett, deksler, toner eller blekk.
Unntak kan forekomme i tråd med kriteriene for Blå Engel.

Ingen av Ricohs produktrekvisita for kontorskrivere inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC) i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent, og som finnes på ECHAs kandidatliste på tidspunktet for denne erklæringen. For profesjonelle trykkfarger se i portalen for sikkerhetsdatablad.
Se vår REACH-erklæring vedlagt.

Bærekraft og arbeidsplassen

Vi verdsetter og legger vekt på teknologier som bidrar til lavere kostnader for kundene våre og en bærekraftig fremtid. Med den rette samarbeidspartneren, teknologien og de rette prosessene kan du ta kontroll over miljøbelastningen din og samtidig gi de ansatte verktøyene de trenger for å gjøre en god jobb.  Er målet ditt å redusere energiforbruket, eller vil du rett og slett jobbe mer effektivt? Du kan være trygg på at Ricoh-enheter takler bedriftens utfordringer på en bærekraftig måte – uten at det går på bekostning av produktiviteten. 
Se en fullstendig liste over tilgjengelige produktegenskaper for energi- og ressurssparing, redusert CO2-utslipp og gjeldende miljømerker for hver modell her.Vår forpliktelse til utviklingen av FNs bærekraftsmål

Vi iverksetter tiltak for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Les mer