Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Sosialt

«The Ricoh Way» angir vår misjon, visjon og verdier. Disse klare prinsippene ligger til grunn for alle våre forretningsaktiviteter og legger rammene for atferden vår overfor interessenter og hverandre. 

Med vår ekspertise og ledende teknologi har vi utviklet produkter og tjenester som oppfyller kundenes spesifikke behov, samtidig som vi forbedrer livskvaliteten og bidrar til et bærekraftig samfunn.

Vår sosiale påvirkning

I sentrum for de grunnleggende prinsippene ligger «elsk din nabo», et sterkt utsagn som inspirerer oss til å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene.Supply Chain Management

Leverandørkjedestyring

Vi forplikter oss også til å drive virksomhet på en ansvarlig, rettferdig og etisk måte, både i egen drift og gjennom hele leverandørkjeden. 

  • Ricohs atferdskodeks for leverandører
  • Menneskerettigheter i leverandørkjeden
  • Redusere miljøpåvirkning fra leverandørkjeden
  • Leverandørrevisjoner
  • Utvinning av konfliktmineralerCharity Partnership

Partnerskap veldedighet

Vi er stolte over å støtte forskning på Alzheimer’s ved å øke bevisstheten på Demens ved en rekke frivillige aktiviteter og innsamlinger.People Diversity & Inclusion

Mangfold og inkludering

Vi forplikter oss til å skape et innkluderende og mangfoldig miljø der ansatte skal føle seg verdsatt og velkomne på jobb.Sustainability Products & Solutions

Produkter og løsninger

Vi har utviklet produkter og løsninger som vil forbedre våre kunders livskvalitet.


Vår forpliktelse til utviklingen av FNs bærekraftsmål

Vi iverksetter tiltak for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Les mer