Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Styresett og retningslinjer

Styresett

Styresettet og retningslinjene for bedriften gjenspeiler vårt sterke engasjement for å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter. Vi forventer også at leverandørene våre følger samme standarder og overholder Ricohs atferdskodeks for leverandører.

Vi strever kontinuerlig for å forbedre selskapets styresett ved å implementere nye policies for å sikre styringen og håndtere risiko.
Vår forpliktelse til utviklingen av FNs bærekraftsmål

Vi iverksetter tiltak for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Les mer