Styresett og retningslinjer
About us

Virksomhetsstyring og retningslinjer

Vedlikeholde Ricohs eierstyring

Vi arbeider kontinuerlig med å styrke vår virksomhetsstyring og retningslinjer i tråd med vår forpliktelse til å drive virksomheten med høye standarder for etikk og integritet, i samsvar med lover og bransjeregler. 
 
Våre etiske retningslinjer for leverandører sikrer at vi bare samarbeider med de som følger de samme standardene. 

Våre retningslinjer

FØLGENDE RETNINGSLINJER VEILEDER DRIFTEN VÅR:

Administrasjon av distribusjonskjeden

Vi arbeider aktivt for å drive virksomheten vår på en ansvarlig, rettferdig og etisk måte i alle ledd av leverandørkjeden. Dette gjør vi ved å følge:

Etiske retningslinjer for leverandører

areo

Ha robuste etiske retningslinjer for leverandører

Ricoh-konsernets etiske retningslinjer for leverandører dekker temaer som menneskerettigheter, miljøvern og en bestemmelse om organisasjonsfrihet basert på ILO-konvensjonen (International Labour Organization). Vi forventer at leverandørene våre overholder standarden som er beskrevet i disse retningslinjene.
Last ned etiske retningslinjer for leverandører

Åpenhetserklæring til den britiske loven om moderne slaveri

areo

Vurdere menneskerettighetsrisiko i leverandørkjeden

Siden 2017 har vi gjennomført en egenvurdering basert på viktige internasjonale standarder i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
Les vår åpenhetserklæring til den britiske loven om moderne slaveri for mer informasjon.

Egenvurdering for sertifikatsignering (CSR)

areo

Gjennomføre regelmessige leverandørrevisjoner

Vi har utviklet et egenvurderingssystem for sertifikatsignering for å hjelpe leverandørene våre med å implementere en «planlegg, utfør, kontroller, handle»-prosess. Dette sikrer at alle leverandørene våre oppfyller de samme standardene når det gjelder menneskerettigheter, miljøvern, helse og sikkerhet og andre viktige områder. Vi kan også gi støtte på områder som krever forbedringer for å oppfylle standarden.
Les mer

Lov om konfliktmineraler

areo

Overholde loven om konfliktmineraler

Vi støtter loven om konfliktmineraler som ble innført av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) i 2012, og som krever at selskaper skal opplyse om konfliktmineraler fra Den demokratiske republikken Kongo og omkringliggende land. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre åpenheten i leverandørkjeden vår for å sikre ansvarlig praksis for innkjøp av mineraler, og vi gjennomfører årlige undersøkelser av ansvarlig innkjøp av mineralressurser i samarbeid med leverandørene våre.
Mer informasjon