Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål

De 17 globale bærekraftsmålene (SDGs) (SDG – Sustainable Development Goals) ble lansert av FN i 2015 og tar for seg viktige sosiale problemer. Disse målene er en oppfordring til alle land og virksomheter om å samarbeide for å takle noen av verdens mest presserende sosiale og miljømessige problemer. Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland som del av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Løse sosiale problemer via virksomheten

I 2014 utførte vi en omfattende vesentlighetsvurdering for å fastslå hvilke bærekraftproblemer som utgjorde risikoer og/eller muligheter for virksomheten. 

Vesentlighetsanalyse prosess

Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


De syv prioriteringene og vår forpliktelse

1. Kreativitet: Vi vil hjelpe kundene våre å forbedre deres kreativitet ved å tilby dem digital teknologi og tjenester.

2. Forbedret livskvalitet: Vi vil utnytte teknologiene våre for å levere løsninger innen helse og utdanning, og vi vil forbedre menneskers livskvalitet med kontinuerlig støtte til samfunnsutvikling.

3. Karbonfritt samfunn: Vi vil jobbe for å oppnå nullutslipp fra egne forretningsaktiviteter ved hjelp av omfattende energisparingstiltak og bruk av fornybar energi.

4. Sirkulær økonomi: Vi vil bidra til å realisere en sirkulær økonomi ved å oppfordre til innsamling og resirkulering av brukte produkter og bruk av resirkulerte ressurser verden over.

5. Interessentengasjement: Vi vil forbedre samarbeidet med våre forretningspartnere og skape vinn-vinn-forhold til fordel for vårt selskap, forretningspartnere og samfunnet.

6. Åpen innovasjon: Vi vil fremme åpen innovasjon med universiteter, forskningsinstitutter og forretningspartnere for å skape nye verdier og løse sosiale problemer gjennom effektiv forskning og teknologisk utvikling.

7. Mangfold og inkludering: Vi er forpliktet til å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass der ansatte føler seg verdsatt på jobben.