Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Koronaviruset (COVID-19)

Oppdatert: Uttalelse gjeldende Novel coronavirus (COVID-19)
1. september 2020

Første publiseringsdato: 4 februar 2020
Dato for gjeldende status: 1 september 2020
Ricoh Company, Limited.

Ricoh Company, Ltd. Annonserer gjeldende status for Ricoh Gruppens respons til coronavirus, COVID-19

I januar 2020 etablerte Ricoh Company Ltd. et team for håndtering av krisen rundt Covid-19 viruset. Ricohs respons til den pågående situasjonen er at vi følger retningslinjene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), og ministeriet for helse, arbeid og velferd i Japan. Ricoh følger utviklingen av situasjonen region for region. Alle Ricohs organisasjoner har instrukser om å følge handlingsplanene som er etablert for våre ansattes og deres familiers helse og velferd samt videreføring av produkter, tjenester og vår forretning.

Ricoh følger aktivt utviklingen av utbruddet av Covid-19 og vil ta avgjørelser basert på selskapets Policy skissert nedenfor.

Ricoh Company Policy

Følgende mottiltak er innført:
  1. Primært beskytte velferden for alle ansatte og deres familier.
  2. Vurdere sosiale følger fortløpende. Tiltak for å forebygge og / eller redusere omfanget av situasjonen.
  3. Gjøre vårt ytterste for å kontinuerlig levere den service og de produkter som kreves av våre kunder.
  4. Gjøre vårt ytterste for å opprettholde forretningen i de rammede områder.
  5. Forholde oss til innholdet i varsel om «alvorlig pandemi» hvor den daglige forretningen ikke kan fortsette. Gjennomføre planlegging for videreføring av forretningen.

Ricoh servicepersonell og lokale ansatte

Vi jobber aktivt med å få på plass fremdriftsplaner for å unngå spredning av Covid-19 blant vårt servicepersonell og lokale ansatte som arbeider ute hos kunder. Ricoh har investert betydelige ressurser for å skape en fleksibel infrastruktur for å understøtte vår evne til å tilpasse oss forskjellige arbeidsomstendigheter. Vi vil gjøre vårt ytterste for å fortsatt levere et utmerket servicenivå til våre kunder i perioden situasjonen utvikler seg.

Forsyning av reservedeler

Ricoh har et betydelig lager av reservedeler til våre produkter. Vi har for tiden ingen forstyrrelser i leveranser, og vi fortsetter å overvåke den pågående globale situasjonen. Vi vil alltid forsøke å minimalisere følger for våre kunder samtidig som vi tar vare på sikkerheten og velferden til våre ansatte.

Ricoh mottar fortsatt daglige forsendelser av reservedeler. Vi har også på plass beredskapsplaner for å håndtere eventuelle mangler om vår leveransekjede skulle bli påvirket.

Leveranse av nye produkter

Ricoh opprettholder jevn produksjon av nye produkter og vi forventer ingen avvik i leveranse av disse. Vi samarbeider med våre kunder på individuell basis for støtte og installasjon av nye produkter der det er nødvendig. Dette avhenger av eventuelle lokale restriksjoner.

Leveranse av toner

Vi opprettholder en god forsyning av all toner, og mottar regelmessige nye forsyninger.

Råd til kunder for rengjøring av utstyr

Ricohs utstyr er likt annet elektronisk utstyr på kontoret. Vennligst slå av ditt produkt før rengjøring. Vi anbefaler at utvendige deksler tørkes av med en antistatisk lofri klut. Overflater kan også tørkes av med en antistatisk lofri klut fuktet med antibakteriell væske. IKKE SPRAY direkte på overflaten da inntrenging av væske kan skade interne komponenter! 

For en utfyllende guide for å rense din MFP refereres til dokumentet: «Cleaning your Ricoh Multifunctional Printer (MFP). 

Mange Ricoh enheter kan opereres berøringsfritt via mobil appen RICOH Streamline NX. For mer informasjon henviser vi til dokumentet Smart Device Connector App.

Ricoh Group ansatte

Velferden til våre ansatte er overordnet viktig for oss. Vi tar alle nødvendige forsiktighetsregler for å unngå spredning av virus. Vi følger pålegg fra de førende lokale autoriteter i hver enkelt region for å forsikre oss at sikkerheten går foran for alle Ricohs ansatte.
 
Ricoh befinner seg i en sterk posisjon og vi vil fortsette å støtte våre ansatte og kunder mens vi går forover sammen. Vi overvåker utviklingen av situasjonen kontinuerlig. Om den skulle endre seg vil vi komme med en oppdatert uttalelse.

Har du spørsmål, vennligst kontrakt Pål Arne Grøttem, Tlf: +47 48046000.