Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Miljø


Ricoh sees a sustainable society as one that balances Planet (the environment), People (society) and Profit (our economic activities). Given the possibility of mineral resource depletion in the near future, manufacturing styles are only sustainable if resources are reused. 

Underpinning all our activities is a drive to reduce environmental impact to a level that the Earth's self-recovery capabilities can manage. To conserve the planet's precious resources, we work to minimise our environmental impact in the areas of resource extraction, energy consumption, chemical discharges and carbon emissions.

Ricoh mener at et bærekraftig samfunn er et samfunn som er i balanse med tanke på jorden (miljøet), menneskene (samfunnet) og fortjenesten (de økonomiske aktivitetene våre). Det er en mulighet for at menneskene bruker opp mineralressursene i nærmeste framtid, og produksjonsmåtene er kun bærekraftige dersom ressursene brukes på nytt.

Vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen fra aktivitetene våre til et nivå hvor jorden selv får tid til å gjenopprette ressursene. For å bevare planetens dyrebare ressurser, jobber vi for å minimere miljøpåvirkningen fra ressursutvinning , energiforbruk, utslipp av kjemikalier og CO2-utslipp.

Ricoh og den sirkulære økonomien

«The Ricoh Comet Circle» ble opprettet i 1994 og står for den praktiske gjennomføringen av sirkulær økonomi i organisasjonen vår og gjennom de økonomiske aktivitetene våre, leverandørnettverket vårt og produktenes livssyklus.
Vi streber etter å: 

Redusere miljøpåvirkningen 

Vi identifiserer først miljøpåvirkningen på hvert trinn i produktets livssyklus med tanke på alle involverte parter - Ricoh-gruppen, leverandører, kunder og gjenvinningsbedrifter. Deretter legger vi vekt på å utvikle miljøteknologi og gjenbruk og resirkulering av produktene våre for å redusere den totale miljøpåvirkningen fra disse.

Fremme et resirkuleringssystem i flere trinn
Brukte produkter er verdifulle ressurser. Vi samler inn de brukte produktene våre og bruker delene på nytt eller resirkulerer dem. Deler som ikke kan brukes på nytt resirkuleres som høykvalitetsmateriale. Vi gjentar denne prosessen så mange ganger som det lar seg gjøre for å redusere behovet for nytt materiale og for å produsere så lite avfall som mulig.

Etablere partnerskap med likesinnede bedrifter
Vi samarbeider med våre partnere for å redusere bruken av miljøfarlige stoffer i produksjonsprosesser, forbedre transporteffektivitet og fremme miljøvennlig markedsføring. Vi hjelper også våre partnere for resirkulering å forbedre kvaliteten på de resirkulering energibruk og kostnader gjennom denne prosessen.

Når produktene er kommet på markedet leverer vi løsninger til kundene og fellesskapet, for å redusere miljøpåvirkningen av aktivitetene deres.

Video: Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh og et bærekraftig samfunn - vår strategi

Vår interne strategi går ut på å redusere våre CO2-utslipp til 1/8 av utslippene våre fra år 2000, og det innen 2050. Disse handlingene er rettet mot tre hovedområder:

1. Ressurssparing og gjenvinning

Produktutviklingssystemet vårt legger vekt på å minimere komponentbruken og investere i alternative ressurser som plantebasert plast og biomassetoner. Vi arbeider for å gjøre enhetene mindre, enklere og lettere. Resirkulering og gjenbruk er nøkkelen til komponentdesignet vårt.

Fabrikkene våre i Europa har siden 2001 hatt en «null-avfall-til-søppelfylling»-politikk, noe som betyr at 100 % av ressursene våre blir gjenvunnet.

Forbruksvarer som tonerkassetter brukes på nytt som blomsterkasser og rideutstyr. Greenline-maskinene våre produseres av gjenbruksmaskiner, noe som resulterer i 40 % reduksjon i CO2-utslippene i løpet av levetiden deres.

2. Energisparing

Vi bruker solenergi og andre fornybare energikilder i kraftproduksjonen og utvikler produksjonsprosessene våre kontinuerlig for å utarbeide lavutslippsmetoder i produksjonen.

I distribusjonsleddet overvåker vi nøye CO2-utslippene våre og arbeider for å kontinuerlig forbedre effektiviteten i distribusjonskjeden vår.

3. Forebygging av forurensning

Vi er opptatte av miljøet og helsen til personene som lager og bruker produktene våre.

Alle våre produkter er i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances). Dette direktivet skal forhindre at elektroniske og elektriske produkter kommer på markedet dersom de inneholder ett av seks farlige stoffer. Vi har i tillegg forbudt bruken av seks andre stoffer som ikke står på denne listen.

Vi holder oss til REACH-regelverket (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), og registrerer og administrerer med forsiktighet alle kjemikalier vi bruker. Vi stiller også krav til at forsyningskjeden vår følger vårt strenge administrasjonssystem for kjemikalier (Chemical Substance Management System).

Ricoh Group's sustainable environmental management

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Kundefokusert tilnærming

Som en del av et globalt selskap har medarbeiderne våre som oppdrag å bry seg om mennesker, bransjen vår, samfunnet vårt og planeten vår. Vi bruker vinnerånden vår, innovasjonsevnen vår og teamarbeid for å sette kunden i sentrum, og streber alltid mot de beste standardene for etikk og integritet.

Det ligger i DNA-et vårt å sette kunden først og levere en eksepsjonell kundeopplevelse på alle områder.

Vi oppmuntrer til fortreffelighet

Vi forplikter oss til å levere produkter og tjenester som forbedrer våre kunders livskvalitet. Vi arbeider også for å skape et bærekraftig samfunn gjennom å ta ansvar, og gjennom å tilby innovative løsninger som gir verdi og inspirasjon til kundene våre hver eneste dag.

Vi oppmuntrer våre ansatte til å gi fremragende service og skape innovasjon ved å dele ut prisen «The RICOH Way». Denne anerkjennelsen belønner både lokale og globale avdelinger som følger «The RICOH Way» og oppfordrer til å følge disse retningslinjene.

Ansvar for jorden vår

Den bærekraftige forpliktelsen er en del av arven vår og berører alle sidene av bedriften vår, fra produksjon til distribusjon og fra kontorer til gjenvinning. Miljøbevisstheten underbygger alt vi gjør.


Vil du vite mer?

Hvis du ønsker å vite mer om vår visjon og miljøstrategier, vennligst besøk vår globale hjemmeside.

ricoh.com


Sustainability Management Services

Sustainability Management-tjenestene fra Ricoh hjelper deg med å effektivisere energibruken og spare på ressursene

Sustainability Management-tjenester