Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Samfunnsansvar

Ricoh er et globalt selskap med interesser i alle samfunnene vi driver forretninger i. Visjonen til grunnleggeren vår, Kiyoshi Ichimura, om å innovere på vegne av kundene og etterstrebe bærekraftig forretningspraksis på vegne av alle interessenter, er fremdeles et grunnsyn i bedriften vår i dag. Vi mener at forretningene, samfunnet og planeten er knyttet sterkt sammen. De tre P-ene – balansen mellom Planet, Personer og Profitt – representerer idéen vår om et bærekraftig samfunn og henger sterkt sammen med bedriftsverdiene våre. De er også sterkt forankret i organisasjonen vår.


Konsernets samfunnsansvar

Som globale samfunnsborgere har vi som mål å utmerke oss når det gjelder å forstå og svare på interessentenes forventninger på alle nivå. Ricohs plakat for samfunnsansvar ble utarbeidet i 2003 og fokuserer på fire nøkkelområder: 

1. Integritet i bedriftsaktiviteter

Vi skal utvikle og levere nyttige og pålitelige høykvalitetsprodukter og -tjenester samtidig som vi respekterer informasjonssikkerheten og en bærekraftig miljøforvaltning. Vi skal konkurrere på en rettferdig, åpen og fri måte, samtidig som vi utvikler sunne relasjoner til regjeringer, borgere og organisasjoner i områdene vi driver handel. 

2. Harmoni med miljøet

Vi skal delta i pågående aktiviteter for å bevare miljøet og iverksette teknologiske nyvinninger som tar hensyn til miljøet. Du kan lese mer om bærekraftig miljøforvaltning på Miljø-siden vår. 

3. Respekt for mennesker

Vi skal opprettholde et trygt og hyggelig arbeidsmiljø uten diskriminering, hvor ansatte kan gi uttrykk for selvstendighet og kreativitet og enkelt utføre oppgavene sine. Vi tolererer ikke brudd på menneskerettighetene. 

4. Harmoni med samfunnet

Vi skal respektere kulturen og skikkene i regionene og aktivt engasjere oss i aktiviteter som bidrar til å utvikle samfunnet og regionen. Vi skal kommunisere med samfunnet og formidle riktig og objektiv bedriftsinformasjon.

Fellesskapsinitiativ

Vi anser samfunnsinvestering som mer enn bare donasjon av penger, og vi oppfordrer aktivt selskapene i Konsernet og hver enkelt ansatt til å støtte lokalsamfunn ved å investere tid og dele ferdigheter og ekspertise.
Her er noen eksempler på nylige initiativ i Storbritannia: 

Planting av trær i «the Forest of Marston Vale»
Ricoh Storbritannia har arbeidet med «the Forest at Marston Vale» i Bedfordshire de siste fire årene. Denne veldedige organisasjonen har som mål å opprette én av 12 «samfunnsskoger» rundt om i England, og gjenskape land på tvers av byer og tettsteder. Prosjektet gir våre ansatte en mulighet til å bidra aktivt for miljøet. 

Den veldedige organisasjonen «Children in Need»
Ricoh Storbritannia har lenge vært bidragsyter til den veldedige organisasjonen «Children in Need», som er drevet av BBC. Pengeinnsamlinger, som blant annet sykkelrittet «Hadrian’s Wall», koordineres året gjennom. Under den årlige pengeinnsamlingen kalt «Appeal Night» deltar frivillige i Northampton ved å ta imot samtaler og donasjoner via kundetelefonen. 

Aktiviteter ledet av ansatte
Vi oppmuntrer våre ansatte til å fortsette med sine egne initiativer på egen hånd og i team. De har allerede deltatt på følgende: 

  • Veldedige løp 
  • Frivillige programmer 
  • Kakesalg 
  • Tilrettelegging ved «Employability»-arbeidsseminarer

Video:


Vil du vite mer?

Hvis du ønsker å vite mer om vår CSR visjon og strategier, vennligst besøk vår globale hjemmeside.

ricoh.com