Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Verdier, visjon og misjon

I Ricoh lytter vi til våre kunder og leverer innovative produkter og tjenester i tråd med virksomhetens mål. Vi streber etter å tilføre verdi til produktene og tjenestene og tilpasser oss til de stadige endringene i markedet.

Vår ledelsesfilosofi

Våre grunnleggende prinsipper – elsk din nabo, elsk ditt land og elsk ditt arbeid – ble formulert i 1946 av Ricohs grunnlegger, Kiyoshi Ichimura. Disse er hjørnesteinene i vår forretning som oppmuntrer oss til å forbedre vårt bidrag for alle interessenter – inkludert familiene våre, kundene og samfunnet som helhet.

Ved å følge ledelsesfilosofien vår er vi tro mot sosial og miljømessig bærekraft og vårt ansvar overfor fremtidige generasjoner.

«The RICOH Way»

«The RICOH Way» handler om Ricohs globale forretningsfilosofi og legger rammene og identiteten for vår organisasjon. Verden globaliseres fortsatt i et akselererende tempo. Et logisk og konsekvent sett av verdier gir oss klare retningslinjer som underbygger beslutningsprosesser og hjelper til å håndtere utfordringer som kundene våre står ovenfor.

Kundefokusert tilnærming

Vinnerånd, innovasjon og teamarbeid setter kunden i fokus, og Ricoh streber alltid mot å nå de beste standardene for etikk og integritet.

Det ligger i Ricohs DNA å sette kunden først og levere en eksepsjonell kundeopplevelse på alle områder.

Vi oppmuntrer til høyeste kvalitet

Vi forplikter oss til å levere produkter og tjenester som forbedrer våre kunders livskvalitet. Vi arbeider også for å skape et bærekraftig samfunn gjennom å ta ansvar, og gjennom å tilby innovative løsninger som gir verdi og inspirasjon til kundene våre hver eneste dag.

Vi oppmuntrer våre ansatte til å gi fremragende service og skape innovasjon ved å dele ut prisen «The RICOH Way». Denne anerkjennelsen belønner både lokale og globale avdelinger som følger «The RICOH Way» og oppfordrer til å følge disse retningslinjene.

Ansvar for planeten vår

Bærekraftig forpliktelse er en del av arven vår og berører alle sidene av bedriften, fra produksjon til distribusjon og fra kontorlokaler til gjenvinning. Miljøbevissthet underbygger alt vi gjør.