Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Helse og Sikkerhet

Våre produkter er i overensstemmelse med internasjonale helse- og sikkerhetsstandarder.

I tillegg til kravene som dekkes av loven, finner du annen miljøinformasjon her som hjelper deg til å få mest mulig ut av Ricoh-produktet og som forklarer vårt miljøengasjement.

Elektrisk støt og Ricoh-produkter

Ricohs senter for kvalitetssikring har undersøkt rapporteringer om at enkelte brukere har opplevd støt ved bruk av Ricohs multifunksjonsskrivere. Årsaken har vist seg å være elektrostatisk utladning og er helt ufarlig for mennesker. Vi har samlet en rekke tips om hvordan brukere kan redusere risikoen for å få elektrisk støt.

Les mer om hvordan du kan redusere elektrisk støt her

Miljømerker

Våre produkter innfrir kravene til en rekke internasjonale og europeiske miljømerker for miljøvennlig utforming og effektivitet. Det finnes tre typer miljømerker som angir miljøvennlige produkter eller produkter som for øyeblikket er til vurdering av ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen).

Ricoh-konsernet har jobbet aktivt for å fremme disse merkene for å hjelpe våre miljøbevisste kunder.

Les mer om miljømerker

Sikkerhetsdatablader (MSDS)

Sikkerhetsdatabladene inneholder detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsaspekter ved bruk og avhending av produktkomponenter. I databasen for sikkerhetsdatablad kan du søke etter komponenter knyttet til ditt produkt. Use the databasen for sikkerhetsdatablad to search for supplies related to your product.

Ofte stilte spørsmål om REACH

Spm. 1:
Hvor finner jeg generell informasjon om REACH?
REACH er et nytt EU-regelverk for registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Du kan lese mer om REACH på vår globale nettside.
Les mer om REACH

Spm. 2:
Hvordan innhenter Ricoh samsvarsinformasjon om SVHC-innhold (svært farlige stoffer)?
Vi kontakter våre leverandører for å innhente den grunnleggende informasjonen vi trenger. I den forbindelse deltar vi i bransjegrupper som bringer sammen en rekke virksomheter i hele distribusjonsnettverket (både i Japan og andre steder), og arbeider for samarbeid mellom interessenter på tvers av hele bransjen. I tillegg jobber vi med å styrke vårt eget interne system for fullstendig forvaltning av kjemiske stoffer og informasjon knyttet til dem.

Spm. 3:
Kan jeg søke etter SVHC-informasjon om produktet mitt?
Hvis det finnes SVHC-informasjon om produktet, kan du finne den via disse koblingene:


Spm. 4:
Hvis det gjøres endringer i stoffene som brukes av Ricoh i en produktmodell, hvordan vil kundene bli informert om dette?
Ricoh-konsernet vil informere om SVHC via konsernets forvaltningssystem for kjemiske stoffer som finnes i produktene. Informasjonen vil være oppdatert når forespørselen om informasjon gjøres.

Spm. 5:
Hvis produktet inneholder et SVHC, har dere tenkt å slutte å bruke stoffet eller benytte et (tryggere) alternativ med mindre miljøpåvirkning?
Hvis produktet inneholder et SVHC, har dere tenkt å slutte å bruke stoffet eller benytte et (tryggere) alternativ med mindre miljøpåvirkning? REACH-forordningen gir foreløpig ingen nye grenser for bruk av SVHC. Den krever heller ikke at virksomheter har planer for utbytting av stoffer. Det er først etter at et SVHC er blitt oppført på listen over stoffer som krever godkjenning (tillegg XIV i REACH-forordningen) at man krever slike forpliktelser. Tillegg XIV inneholder foreløpig ingenting.
Ricoh-konsernets retningslinje er å foreta jevnlige revisjoner av miljøsensitive stoffer i lys av vitenskapelig utvikling for å regulere bruken av disse kjemiske stoffene i våre produkter.E30

Spm. 6:
Kan Ricoh gi meg informasjon om hvor store mengder SVHC som finnes i Ricoh-produktet?
REACH-forordningen setter ingen krav til måling av mengden SVHC i individuelle produkter, derfor utleverer heller ikke Ricoh-konsernet denne informasjonen.