Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Datafjerningstjenester

Bedriftsinformasjon er en betydelig ressurs, og det er derfor informasjonssikkerhet står i høysetet for organisasjoner i dag. Hvis denne informasjonen lekker ut, kan det få store økonomiske konsekvenser samt skade omdømmet til bedriften. Det er likevel mange bedrifter som ikke tar denne risikoen alvorlig. Tenk bare på all den informasjonen som er lagret på gamle utskriftsenheter. 

Nye teknologier som dokumentservere og skann-til-epost-funksjoner øker mengden av personlig og konfidensiell informasjon som ligger på skrivere og multifunksjonsenheter. Dette utgjør en risiko når maskinene skal avhendes. 

Ricohs sikre avhendingstjeneste fjerner all informasjon som fremdeles ligger på enhetene dine når du leverer dem tilbake.  Både fysisk og digital informasjon fjernes – og med den forsvinner også sikkerhetsrisikoen. Vi dokumenterer hvert trinn i prosessen for å gi deg kontrollerbare bevis på at dataene ble fjernet på en sikker måte.

Hovedfunksjoner og fordeler

Ricohs datafjerningstjenester tilbyr en forståelig løsning på fjerning av informasjon fra skrivere og multifunksjonsenheter som har gått ut på dato.

Datafjerningstjenesten vår innebærer:

  • En omfattende datarengjøring som fjerner data fra alle områdene på enheten, på alt fra harddisken til utskriftstrommelen
  • En sertifisert og kontrollerbar prosess som dokumenterer hvert trinn i prosessen
  • En komplett tjeneste som kan integreres i enhetens livssyklusadministrasjon
  • God samvittighet fordi du ikke har oversett dette viktige trinnet