Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

IT Infrastructure Services

IT er avgjørende for at organisasjoner skal kunne forbli konkurransedyktige, benytte seg av nye måter å nå kunder på og tilpasse seg endringer i arbeidsmiljøet. Dette innebærer store utfordringer og setter krav til den interne staben. Ricohs IT Infrastructure Services er en samling av effektive og integrerte tjenester som kan gjøre alt dette lettere. Enten dere er en liten bedrift som trenger kostnadseffektiv og pålitelig støtte, eller en internasjonal organisasjon som vil legge om infrastrukturen, har vi ekspertise og fleksible løsninger som dekker virksomhetens behov.


Power Office

Ett enkelt kontaktpunkt gir kostnadseffektiv og pålitelig IT-støtte til virksomheter i utvikling som ikke har en IT-avdeling. Med dokumentert støtte for sluttbrukerenheter, servere, nettverk og kommunikasjonsutstyr fra Ricohs IT Service Desk og leveringsteam kan dere beholde fokuset på kjernevirksomheten og la oss sørge for at IT-systemene fortsetter å fungere. 

Power Office

Relaterte casestudier

  • Hopwood Hall College

    Hopwood Hall College

    Ricoh implementerer et virtuelt læremiljø som legger til rette for dynamisk informasjonstilgang og samarbeid.

  • USP & QUIRON Hospital Group

    USP & QUIRON Hospital Group

    Ricohs eRecord Connect hjelper en sykehusgruppe med å forbedre sin pasientbehandling gjennom en omstilling fra papirbaserte prosesser.