Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Carbon Balanced Production Printing

Fokus på bærekraft er snart blitt en forutsetning for å få flere oppdrag siden kunder i stigende grad krever materiell med lite miljøavtrykk for å overholde sine egne retningslinjer.
Ricohs tjeneste Carbon Balanced Production Printing lar dere beregne karbonavtrykket for hver utskriftsjobb, redusere eller optimalisere prosessen når det er mulig, og deretter utligne de resterende, uunngåelige utslippene.
Vi tilbyr en tretrinns tilnærming for å analysere, optimalisere og nøytralisere karbonutslippene deres:

 1. Analyser gjeldende karbonutslipp
  Først fastslår vi de årlige utslippene til utskriftsaktiviteten deres. Vi analyserer bl.a. Ricoh-produksjonssystemene, papiret som brukes, energiforbruk, leveringsavstand for forbruksvarer og teknikernes reisevei for å utføre service på maskinene.
 2. Optimaliser karbonavtrykket deres
  I Business Driver-programmet får dere så en karbonkalkulator hvor dere kan finne ut hvor mye karbon som genereres for hver utskrift, og beregne grønnere måter å produsere på. Vi hjelper dere også med å minimalisere energiforbruket, foreslår metoder for å redusere utskriftsavfall og gjennomgår gjenvinningsrutiner.
 3. Nøytraliser resterende uunngåelige utslipp
  I det siste trinnet kan dere nøytralisere resterende utslipp generert av Ricoh-systemer for produksjonsutskrift med Certified Emission Reductions (CER). Disse kommer fra offisielle ren energi-prosjekter som faller inn under FNs rammekonvensjon om klimaendring, som vi investerer i.
Som en del av den årlige Ricoh Carbon Balanced Printing-sertifiseringen fortsetter vi å overvåke utskriftsprosessene deres for å kontinuerlig begrense karbonutslippene til et minimum. Sertifiseringen gir dere dokumentasjon på at hver eneste trykte side på Ricohs produksjonsutskriftssystem er karbonbalansert med Ricohs CER.

Hovedfunksjoner og fordeler

Ricoh Carbon Balanced Production Printing-programmet hjelper dere med å innføre nye miljøvennlige prosesser.

Medlemmer av programmet drar nytte av:

En validert tilnærming
Ricoh var først i bransjen med å oppnå ISO16759-sertifisering for sin karbonkalkulator for utskrift.

Programmet er også verifisert av British Standards Institution (BSI), et globalt uavhengig standardiseringsorgan anerkjent for sin grundige testing.

Markedsføringsstøtte
Medlemmer får tilgang til tjenester, verktøy og markedsføringsmateriell for å bidra til å fremme statusen og forpliktelsen overfor miljøet. Ved å bruke den nettbaserte karbonkalkulatoren kan dere også dokumentere at alle produserte utskrifter er blitt karbonnøytralisert gjennom Ricoh.

Kostnadsbesparelser og økt omsetning
Bærekraftig arbeid gjør mer enn å begrense klimaendringene og beskytte naturressurser. Det tas også ofte i bruk for å oppnå kostnadsbesparelser. Ved å forbruke mindre energi og færre råmaterialer sparer dere penger og øker marginene.

Relaterte tjenester

 • Sustainability Optimisation Programme

  Programmet for forbedret bærekraft

  Dette er en praktisk og godkjent femtrinns konsulentprosess, og som er i tråd med interne retningslinjer og arbeidsprosesser. Programmet skal hjelpe organisasjoner å oppnå umiddelbare og målbare reduksjoner i CO2-utslippene sine, gjennom optimalisert dokumenthåndtering og arbeidsflyt.