Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Programmet for forbedret bærekraft

Oversikt

Programmet for forbedret bærekraft gir umiddelbare og målbare reduksjoner i CO2-utslippene dine ettersom vi hjelper deg med å forbedre dokumentproduksjonen og Totalkostnad for eierskap (TCO). Programmet for forbedret bærekraft gjennomføres via en femtrinns konsulentprosess, som gir praktiske råd slik at du skal kunne nå målet om nullutslipp.

1. Analyse
I første omgang samler vi inn og analyserer all tilgjengelig informasjon om infrastrukturen rundt dokumentproduksjonen din før vi etablerer et analysegrunnlag basert på de nåværende CO2-utslippene dine. Vi analyserer papir- og energiforbruket slik at vi kan evaluere og finne riktig alternativ for miljøet og de fremtidige behovene dine.

2. Design
Vi utarbeider deretter en plan som tydelig identifiserer viktige forbedringsområder, og som innlemmer forpliktelsene fra din egen ledelse, ambisjoner om prosesseffektivitet, kostnadsoptimalisering og produktivitetsforbedring. Praktiske tiltak omfatter nye disponeringsplaner for plassering av energieffektive enheter og en rapport som viser hvordan bedriften kan benytte solide nøkkelindikatorer til å spore og måle konkrete resultater.

3. Gjennomføring
Neste steget er gjennomføringen av den planlagte standarden og installasjon og programmering av enheter, som multifunksjonsprintere, som tar høyde for dobbeltsidig utskrift og energisparemoduser. Vi gir opplæring for å øke miljøbevisstheten, viser hvordan man bruker enhetene på en energieffektiv måte og informerer om betydningen av små endringer, som blant annet dobbeltsidig utskrift.

4. Styring 

Deretter begynner vi overvåkningen av resultater og sammenlikner disse med analysegrunnlaget og de bærekraftige nøkkelindikatorene som ble utviklet i designfasen. Vi sender deg regelmessige rapporter og anbefalinger for å forbedre prosessene hvis vi observerer negative avvik og for å gjenskape suksess i de tilfeller der avdelinger overgår målsetningene. Målsetningene kan også defineres på nytt hvis dette er nødvendig for å øke den bærekraftige ytelsen til flåten din.

5. Nøytralisere
Løsningen vår har som mål å redusere miljøbelastningen fra alle aktivitetene som vi har kontroll over. Men selv med de mest bærekraftige prosessene vil det fremdeles foreligge CO2-utslipp på grunn av uunngåelig papir- og energibruk og vedlikehold av enhetene. Vi er akkreditert til å bruke beregningsmetoden fra «SGS», som lar oss konvertere den resterende påvirkningen til faktiske tall. Vi tilbyr i den forbindelse et utvalg karbonkvoter som kan hjelpe deg med å oppnå nullutslipp.

Small Business Carbon Balanced Printing

Ricoh-enheter karbonbalanseres før kontraktsinngåelse og gjør det enkelt for små bedrifter å redusere karbonavtrykket fra utskriftsinfrastrukturen sin.  Med estimert totalt utskriftsvolum for hver modell kan vi regne ut karbonavtrykket fra forventet energi- og papirforbruk og vedlikehold for hele avtaleperioden. I karbonregnskapet inkluderer vi også karbonavtrykket før enheten tas i bruk (utvinning av råmaterialer, produksjon og transport). Beregnet karbonutslipp kompenseres for ved at det trekkes tilsvarende karbonkreditter (i henhold til FNs klimakonvensjon og Gold Standard) fra kundens Ricoh-konto. Dette resulterer i en fullstendig karbonnøytralisert skriverpark. Gjennom dette tiltaket bidrar du direkte til reduksjon av CO2-utslipp og til at utviklingsland får bærekraftig teknologi.  Som kunde vil du også få sertifisering for karbonbalansert utskrift som kan brukes som dokumentasjon på etterlevelse av standarder og i markedsføring.

Hovedfunksjoner og fordeler

Ricohs Program for forbedret bærekraft gir deg en praktisk, strukturert og målbar metode for å nøytralisere karbonutslippene fra dokumentprosessene dine. 

Bærekraft som bedriftskatalysator

Pragmatisk og handlekraftig bærekraftspolitikk har blitt en viktig del av bedriftenes dagsorden de siste årene. Økte energikostnader og innvirkningen dette får på bunnlinjen er bare én av grunnene. Det er viktig å ha en solid bærekraftstrategi som gjør at du forblir konkurransedyktig ettersom kunder og partnere ser etter miljøansvarlige bedrifter.

Strømlinjeformede prosesser og større økonomisk kontroll
Programmet for forbedret bærekraft har også andre fordeler enn de klare miljøfordelene. Programmet gir i tillegg økt produktivitet og reduserte kostnader. Arbeidet med bærekraftige aktiviteter innebærer også bruk av energieffektiv maskinvare, avfallsreduserende programvarer og miljøbevisste arbeidsmønstre. Alle disse har en direkte innvirkning på bunnlinjen og måten menneskene yter innen organisasjonen.

En testet, bevist og godkjent tilnærming
Ricohs Program for forbedret bærekraft bygger på en bred erfaring innen analyse og gjennomføring. Gjennom akkrediteringen vi har til å bruke beregningsmetoden fra «SGS» har vi til dags dato (juni 2021) gjennomført over 10 000 miljøinspeksjoner for små til multinasjonale kunder i hele Europa. Vi har hjulpet kundene våre med å oppnå tydelige resultater, og kan skilte med en gjennomsnittlig reduksjon i CO2-utslippene på 34 % og en reduksjon på 31 % i TCO.

Eksempler på bruk av tjenester

Kundeeksempel 1: Mobiltelefonselskapets miljøinitiativ innen IT-utskrift

Utfordringen : Dette globale mobiltelefonselskapet lanserte miljøkampanjen «Mindre papir på kontoret» for å redusere miljøbelastningen fra utskriftene sine. Målet var å oppnå:

 • Lavere CO2-utslipp
 • Lavere Totalkostnad ved eierskap (TCO)
 • Forbedret levering av tjenester
 • Økt sikkerhet
 • Administrasjon av en global utskriftstjeneste

Ricohs løsning : Ricoh utviklet en miljøeffektiv utskriftsinfrastruktur for gruppen, som støtter selskapets strategi for fleksibelt arbeid og mobilitet. Dette innebar å utvikle:

 • En kontormiljøundersøkelse med fokus på miljø
 • Global / lokal prosjektledelse
 • Standardisert tilpasset teknologi 
 • Egen service på stedet
 • Nøye global og lokal rapportering

Resultatene : Global rasjonalisering og standardisering har:

 • Økt maskinbruken per arbeidstaker med 300% (det gjennomsnittlige forholdet gikk fra 20:1 til 60:1)
 • Redusert papirforbruket med opptil 75 % i enkelte regioner
 • Redusert den årlige kontorutskriftskostnaden per bruker med 50 % i gjennomsnitt
 • Ricoh har hjulpet selskapet med å oppnå betydelige og varige reduksjoner i karbonutslippene. Dette tilsvarer omtrent 3 000 tonn per år.

Kundeeksempel 2: Ricohs «Green office»-løsning hjelper verdens ledende industriselskap med å redusere de samlede karbonutslippene

Utfordringen : Bedriftens utskrifts- og offsetinfrastruktur har hatt sterk organisk vekst. De enkeltstående skriverne viste seg å være dyre i drift og ga liten kontroll over bruken. Utskriftsvolumet økte, og ettersom bedriften brukte lite effektivt utstyr ble CO2-utslippene høyere enn nødvendig.

Ricohs løsning : Ricoh analyserte den eksisterende infrastrukturen, overvåket utskriftsvolumene og målte miljøinformasjon som blant annet energiforbruk. Ut i fra observasjonene våre tilbydde vi:

 • Ricohs «Green office»-løsning
 • Revisjon av miljøutskriftprosesser
 • Energieffektive multifunksjonsskrivere
 • Miljø for administrerte utskriftsprosesser

Resultatene: Ved å fjerne ineffektive skrivere og benytte mer energieffektive multifunksjonsprodukter hjalp vi bedriften med å redusere det globale CO2-utslippet og spare penger:

 • Utskrifts- offsetutgiftene ble redusert med 18 %
 • Papirbruken ble redusert med 15 %
 • Dette ga en betydelig og varig reduksjon i CO2-utslippene