Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Vår tilnærming

Ricoh arbeider sammen med kundene sine for å få en forståelse av bedriftens utfordringer og for å kunne gi eksperthjelp der behovet er størst. Vi gjør en dyptgående vurdering sammen med deg og teamene dine og finner løsninger tilpasset akkurat din bedrift.


Modell for tjenesteleveranse

Den skalerbare prosessen i fem faser danner grunnlaget for samarbeidet vårt. Leveransemodellen er utformet for at du skal få mest mulig ut av tilbudet vårt. Den har en struktur som skal sikre at vi tar hensyn til organisasjonen som helhet og ikke bare til umiddelbare behov. Løsningene vi foreslår vil dermed harmonere med resten av virksomheten.

 1. Forstå

  Ricoh arbeider tett med det interne teamet ditt for å få en grundig forståelse av virksomheten og den tekniske infrastrukturen, og av målene dine. Sammen analyserer vi dine strategiske planer, økonomiske mål og kritiske informasjonsprosesser.

 2. Forbedre

  Deretter utvikler vi en handlingsplan som fokuserer på å forbedre prosessene og infrastrukturen som kreves for å nå forretningsmålene dine. I denne fasen kartlegger vi også statistikk og viktige ytelsesindikatorer for å måle suksess.

 3. Endre

  Nå er tiden inne for å ta i bruk tjenestene. Vi samarbeider med teamet ditt for å implementere løsningen som er valgt, og vi bistår med strategier som gjør det lettere for medarbeiderne å tilpasse seg endringene. Vi begynner også å overvåke hvordan medarbeiderne forholder seg til de nye prosessene og arbeidsflytene.

 4. Styre

  I denne fasen begynner vi aktivt å overvåke forbedringene vi har innført. Vi tar i bruk styringsverktøy for å måle om ny infrastruktur eller nye prosesser er vellykket, og vi lager rapporter basert på indikatorene vi definerte tidligere i prosjektet.

 5. Optimalisere

  Denne fasen handler om kontinuerlig forbedring. Bedrifter er i kontinuerlig endring, og det oppstår nye teknologier hver dag. Her sikrer vi at løsningene vi har innført, fremdeles er de som er best egnet i takt med at organisasjonen endres og utvides.

Diagram over Ricohs modell for tjenesteleveranse
Samarbeid

I hele prosessen samarbeider vi tett med deg for å sikre at vi forstår bedriften, veien videre og målene dine. Vi lærer oss hvordan organisasjonen fungerer, samhandler og deler informasjon, og hvordan du jobber med kunder og forretningspartnere.

Vi fokuserer på å bli kjent med mellomlederne og medarbeiderne dine, siden det er de som avgjør om en omlegging blir vellykket. Dessuten jobber vi tett med teamene dine for å finne ut hvilke verktøy og hvilken informasjon de vil ha mest nytte av.

Vår samarbeidende tilnærming betyr at vi:

 • Får en forståelse av forretningsprosessene og arbeidsmetodene dine
 • Blir kjent med staben slik at vi forstår informasjonsutfordringene de står overfor til daglig
 • Sikrer at løsningene vi utvikler og innfører, er skreddersydd for å oppfylle både ansattes behov og forretningsmål
Prosjektledelse

Ricohs prosjektledere kan inngå i en utvidet stab og bidra til at de anbefalte løsningene blir innført på en god måte. De har god innsikt i bedriften din og vil derfor bruke beste praksis innen prosjektledelse for å sikre at løsningen din leverer i henhold til målsettingene.

De erfarne prosjektlederne våre er her for å:

 • Lage en struktur for organisering og styring av prosjektet, for å sikre at det blir vellykket og at problemer og risikoer håndteres i rett tid
 • Skape et rammeverk som øker effektiviteten og tilrettelegger for at prosjektet kan fullføres i tide
 • Bruke et felles sett med verktøy for prosjektledelse slik at gjennomføringen skjer på lik linje på tvers av organisasjonen
 • Spore, måle og formidle fremdrift med hensyn til milepæler og leveranser i prosjektet
Tjenesteleveranse

Ricohs metode for tjenesteleveranse bygger på ITIL-standarden (Information Technology Infrastructure Library), som fokuserer på å tilpasse IT-tjenester til behov i forretningsdriften.

Når løsningen er implementert, kan våre tjenesteansvarlige påta seg det daglige ansvaret for den. De vil arbeide tett med de interne teamene dine for å styre, måle og optimalisere løsningen din, for å sikre at oppnåelsen av forretningsmål fortsatt er i fokus.

Våre tjenesteansvarlige vil:

 • Sørge for ett enkelt kontaktpunkt for landbasert, regional eller global rapportering
 • Følge en sentralisert styringsprosess slik at du og berørte aktører vet hva dere kan forvente
 • Sikre at tjenestenivåavtaler blir fulgt til enhver tid

Global tjenesteleveranse

Teamet i Ricoh Global Services leverer standardiserte ende-til-ende-løsninger til kunder i land og områder over hele verden. Med over 30 000 ansatte som leverer tjenester, kan vi tilby tjenester som alltid holder global standard også på lokalt nivå.

 • Our Global Network
Global tjenesteleveranse

Finner du ikke det du leter etter?

Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss