Utnytt Ricohs tjenester og løsninger tilpasset din bransje slik at du kan fokuser på virksomhetens kjernevirksomhet:

Offentlig sektor
Høyere utdanning
Finansielle tjenester
Helsesektoren

 

IT Services

Ricoh provides IT services that meet the needs of small, medium and enterprised-sized organisations. Our IT services offer the expertise and flexibility to ensure your IT resources deliver a lasting strategic advantage, enabling you to focus on your core business activities.

Read more about IT Services

 

Den høyteknologiske arbeidsplassen

Tech Evolved Workplace OverlayI studien «The Tech Evolved Workplace», som er utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh, spår 8 av 10 medarbeidere at i 2036 vil arbeidsplassen deres være fullstendig forandret av teknologi og prosesser som ikke en gang finnes i dag. Studien viser også hvilke nyskapninger som europeiske medarbeidere forventer vil komme til å endre arbeidsplassen i løpet av de neste 22 årene.

Finn ut mer