Middle Child Syndrome

MCS ThumbnailSiden statsstøtte som oftest gis til små bedrifter, og store selskaper gjerne anses som store nok til å klare seg selv, kan de mellomstore bedriftene ofte bli oversett.

Studien «Middle Child Syndrome», utført av Coleman Parkes Research og sponset av Ricoh Europe, viser at mellomstore bedrifter i Europa potensielt går glipp av 433 milliarder euro (364 millioner pund) hvert år som følge av barrierer som hindrer vekst.

Learn more