Administrasjon av forretningsprosesser
business process management solutions and services

Synkronisert for suksess

Tilkoblede, automatiserte, ende-til-ende-arbeidsflyter

Administrasjon av forretningsprosesser

Eldre prosesser og manuelle gjøremål trenger ikke lenger oppta all tiden til de ansatte. Teknologi gjør det mulig å effektivisere måten bedriften utfører viktige oppgaver på – enten ved å implementere dynamiske programmer og skyløsninger eller tjenesteutsette deler av arbeidsmengden.    
 
Forenkle prosessene dine  
Ricoh optimaliserer forretningsprosessene dine så de ansatte kan jobbe bedre, raskere og levere mer. Vi sørger for teknologien, fagkompetansen og støtten til å strømlinjeforme og forenkle prosesser i hele organisasjonen din, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten og finne nye inntektsmuligheter.
image

20 prosent av all produktiviteten i en organisasjon forsvinner på grunn av ineffektiv dokumenthåndtering og arbeidsflyt.

Med Ricohs løsninger for administrasjon av forretningsprosesser kan du automatisere manuelle, gjentakende oppgaver og frigjøre mer tid til verdiskapende arbeid.    
 
Manuelle, gjentakende oppgaver skaper ineffektivitet i alle forretningsprosesser. Automatisering kan løse dette direkte med raskere arbeidsflyt og færre feil.    
 
Automatisering kan i tillegg bidra til økt engasjement blant ansatte ved at rutineoppgaver gjennomføres raskere, slik at de ansatte får mer tid til interessante aktiviteter, noe som øker arbeidstrivselen og dermed produktiviteten.    
 
Ta i bruk intelligent automatisering overalt  
Motiver og engasjer de ansatte med enklere, raskere og mer kostnadseffektive arbeidsmetoder. Vi begynner med å kartlegge behovene til din bedrift, dine prosesser og dine ansatte. I nært samarbeid med teamene dine designer vi deretter digitale arbeidsflyter som bruker intelligent automatisering over hele bedriften – arbeidskrevende oppgaver blir enklere å håndtere og følge opp.

Områder der vi utmerker oss

Prosessautomatisering

areo

Reduser antall menneskelige feil og øk effektiviteten

Gjør hybridarbeid mulig og forbedre evnen til ta gode beslutninger ved å automatisere sentrale prosesser, som gir økt nøyaktighet, raskere respons og rapportering i sanntid.
Les mer

Business processes services

areo

Tjenesteutsett hele forretningsprosesser og spar tid

Tjenesteutsett forretningsprosessene dine og frigjør ressurser til å oppnå målene i kjernevirksomheten. Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester for å hjelpe deg med å forbedre resultatene og kontrollere kostnadene.
Les mer

Ta kontakt med oss

Snakk med en Ricoh-ekspert

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe bedriften din.

Kontakt oss