business processes

Outsource rutineoppgaver og konsentrer deg heller om kjernevirksomheten

Business Process Services

Å drive virksomhet involverer en viss grad av gjentakende aktivitet og administrasjon av sentrale rutiner som fakturering, utskrift, skanning og posthåndtering.    
 
Ved å tjenesteutsette viktige dokumentprosesser til våre spesialistanlegg og skybaserte tjenester kan du bruke mer tid på kjernevirksomheten din.    
 
Ricohs Business Process Services tar seg av arbeidskrevende dokumenthåndteringsoppgaver for deg slik at du kan gå over til å jobbe papirløst.
 • Forbedre kundeopplevelsen 
 • Fremskynd din digitale transformasjon 
 • Optimaliser forretningsprosesser 
 • Øk produktiviteten og medarbeidertilfredsheten 
 • Gjør det enklere å overholde regelverk 
 • Reduser kapitalutgiftene
Vi har mer enn 80 års erfaring i å administrere de viktigste dokumentene og arbeidsprosessene for kundene våre. Ved hjelp av vår maskinlæringsfunksjonalitet innhenter vi informasjon fra kundene til å forbedre nøyaktigheten og øke automatiseringen, slik at de får raskere avkastning på investeringen.

Løsninger og tjenester

Tjenester for fakturaautomatisering

areo

Få kontroll over kontantstrømmen og økonomisk rapportering

Papirfakturaer og betalinger som behandles manuelt, kan føre til forsinket godkjenning av fakturaer og utbetaling, mangel på oversikt og feilaktig rapportering.    
 
Organisasjoner må redusere betalingstiden for å styrke likviditeten. De må i tillegg følge skattelovgivningen med eventuelle endringer og sørge for tilstrekkelig rapportering slik at de kan ta riktige beslutninger – samtidig som effektiviteten økes.    
 
Våre tjenester for fakturaautomatisering gjør at du kan registrere, behandle, godkjenne og arkivere inngående fakturaer, slik at du kan redusere antall manuelle oppgaver, oppnå høyere nøyaktighet og få prosesser som kan utføres fem ganger raskere.    
 
For innbetalinger kan tilkobling til vår skybaserte utfaktureringtjeneste sikre standardisert e-fakturering i henhold til lovgivning på tvers av landegrenser. Offentlige systemer samt åpne og lukkede forretningsnettverk er tilgjengelige.    
 
Gjør fakturering mer effektivt 
 • Få bedre kontroll og oversikt over kontantbalansen – reduser innbetalings- og utbetalingstiden 
 • Sikre samsvar med e-fakturering for hvert enkelt land 
 • Øk fleksibiliteten og muligheten til å skalere opp eller ned 
 • Kontroller kostnadene ved å abonnere på løsningen «som en tjeneste» 
 • Få en administrert overgang fra fysisk til digital fakturering
Finn ut mer

Tjenester for posthåndtering

areo

Reduser arbeidsmengde og kostnader

Med høye arbeidskostnader har manuell, arbeidskrevende posthåndtering blitt dyrt å drifte. Samtidig fører mangelen på oversikt over innhold til redusert produktivitet i hele organisasjonen. Manuelle prosesser er også mer utsatt for menneskelige feil og har ikke god nok sikkerhet.    
 
Med vår administrerte tjenester for posthåndtering kan du forbedre kommunikasjon, redusere manuell håndtering av post og sikre at den blir levert til ansatte overalt. Vi tilbyr én felles tjeneste for posthåndtering som gir sentralisert og effektivisert registrering og sporing av all innkommende og utgående post i hele organisasjonen din, i tråd med retningslinjene.    
 
Ved å ta i bruk automatiseringsteknologi sørger vi for at bedriften din kan få tilgang til tjenestene hvor som helst og når som helst.   
 
 • Spar tid og kostnader til posthåndtering
 • Reduser forekomsten av menneskelige feil
 • Få raskere tilgang til dokumenter
 • Legg til rette for fleksibelt arbeid for de ansatte 
 • Reduser responstiden på kundeforespørsler i mangfoldige kanaler
Finn ut mer

Outsourcing-tjenester

areo

La de ansatte slippe å gjøre gjentakende oppgaver

Mange organisasjoner har behov for å skrive ut og sende ut store mengder markedsførings- og kommunikasjonsmateriell. Dette krever imidlertid at man har profesjonelt utstyr og kompetanse, som mange bedrifter ikke har internt, da det er kostbart, opptar mye plass og er vanskelig å holde oppdatert med den nyeste teknologien.    
 
Våre omnikanal-tjenester for outsourcing bruker toppmoderne teknologi og leveres av fagspesialister som optimaliserer utskrift, frakt, moms og utsending av kundekommunikasjon via ulike digitale kanaler. 
 • Gjør prosessene mer driftssikre og reduser muligheten for menneskelige feil 
 • Spar betydelige kostnader til markedsføring og kommunikasjon 
 • Øk fleksibiliteten og reduser svartiden for å gi en bedre kundeopplevelse 
 • Bruk innovativ funksjonalitet til å skape mer virkningsfull kommunikasjon 
 • Gjør informasjon lettere tilgjengelig    
 
Vi tilbyr maskinvare og programvare i verdensklasse sammen med spesialister innen rådgivning, implementering og levering. Prosessen vår, som har blitt finjustert gjennom mange år og tusenvis av kunder, gjør at vi kan tilby en administrert eller fullstendig utkontraktert tjeneste lokalt, eksternt eller i skyen – ved å bruke dine egne eller våre ansatte.
Kontakt oss

Utskrifts- og skannetjenester

areo

Behandle de innkommende og utgående dokumentene dine mer effektivt

Alle typer store organisasjoner har dokumenter som kommer og går gjennom mange kanaler til enhver tid. For å redusere kostnadene og øke produktiviteten går mange over til å jobbe papirløst ved å digitalisere alle dokumenter og kommunikasjon, inkludert søknadsskjemaer, poliser, kontrakter og mye mer.    
 
Våre utskrifts- og skannetjenester kan tilpasses etter dine behov og lar deg tjenesteutsette digitaliseringen av dokumenter, slik at du kan optimalisere inngående og utgående prosesser.    
 
I våre globale produksjonssentre skanner vi dine innkommende dokumenter, sender dem til en sikret sone, sorterer dem etter avdeling eller funksjon, digitaliserer og indekserer dem, slik at de blir lett tilgjengelige for alle.    
 
Du kan også sende dokumenter til trykkeriet gjennom et sikkert miljø, hvor de blir lagret i riktig format på våre servere og sendt til riktig adresse via den kanalen du velger.    
 
 • Behandle dokumenter raskere og sikrere 
 • Øk fleksibiliteten og betjen kundene raskere 
 • Gjør informasjon lettere tilgjengelig fra hvor som helst 
 • Sørg for at retningslinjer overholdes 
 • Sikre forretningskontinuitet
Kontakt oss

Ta kontakt med oss

Snakk med en Ricoh-ekspert

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe bedriften din.

Kontakt oss