HJemTilbake til menyen
Oversikt

Leading Change at Work

Teknologien endrer måten vi jobber på. I Ricoh sørger vi for at endring blir noe positivt for dine ansatte og for virksomheten. Vi veileder deg hele veien på reisen slik at overgangen til en heldigital arbeidsplass blir så sømløs som mulig.
Finn ut mer om våre løsninger
seamless digital workspace experience
Digital arbeidsplass

Tilgang overalt

Hybride eller eksterne kontoroppsett former fremtiden vår. Vi har en helhetlig tilnærming til design, integrering og støtte av dine digitale arbeidsområder for å fremme engasjement hos de ansatte og hjelpe deg med å prestere på et høyere nivå.
Finn ut mer om digital arbeidsplass
Administrasjon av forretningsprosesser

Synkronisert for suksess

Manuelle oppgaver trenger ikke lenger legge begrensninger på de ansatte. Vi optimaliserer forretningsprosessene slik at de ansatte kan prestere mer – vi leverer teknologien, fagkunnskapen og støtten som effektiviserer og forenkler prosessene i hele organisasjonen.
Finn ut mer om våre løsninger
Sky og infrastruktur

Sky

For å få full nytte av sky er det nødvendig å ha et godt veikart og team til å implementere det. Vi tilbyr skyløsninger og fagkompetanse som gjør forretningsdriften smidigere, mer kostnadseffektiv og sikker, samtidig som vi skaper neste generasjons innovasjon.
Se alle våre løsninger for sky og infrastruktur
Cybersikkerhet

Ikke mer risikofylt virksomhet

Nett-tilkoblede enheter medfører økt sårbarhet for cyberangrep. Vi hjelper deg med å jobbe offensivt mot cyberkriminalitet ved hjelp av intelligente sikkerhetsløsninger og -tjenester som er tilpasset dine forretningsprosesser.
Se alle våre løsninger for cybersikkerhet
Digital Opplevelse

Et nytt nivå av opplevelse​

En utmerket kundeopplevelse starter med en overlegen medarbeideropplevelse. Vårt svært dyktige team av dataforskere og utviklere designer, bygger, implementerer og utfører service på løsningene du trenger for å overgå forventningene ved hvert kontaktpunkt.
Finn ut mer om digital opplevelse​
Grafisk kommunikasjon

Gjør bedriften din klar for fremtiden

Mulighetene innen utskrift er uendelige. I Ricoh hjelper vi deg med å utvikle, digitalisere, og å skape en bærekraftig forretningsfordel ved å levere løsninger for maskinvare, programvare og tjenester som gir nye forretningsmuligheter innen profesjonell utskrift.
Finn ut mer om våre løsninger​
Kontorprodukter og programvare

Den beste kvaliteten på markedet

Ricoh er velkjent for skrivere, digitale og multifunksjonsenheter av høy kvalitet. Med en rekke alternativer for hastighet, størrelse og funksjonalitet kan du velge blant de modellene og funksjonene som passer best for din arbeidsgruppe, ditt kontor eller ditt klasserom.
Se alle våre kontorprodukter og programvare
Oversikt

En allsidig service- og støtteplattform

All kundestøtten du trenger til produkter og tjenester, på ett sted. Vi gir brukerstøtte, rådgivning og løsninger for å holde virksomheten din i gang.
Support
AV technology and management
Oversikt

All informasjon på ett sted

Les våre forretningsnyheter og om nye produkter og menneskene bak, i tillegg til arrangementer vi arrangerer og deltar på.
Hold deg oppdatert
News and events from Ricoh
Selskapet

Hvem vi er, og hva vi gjør

I Ricoh gjør vi alltid vårt ytterste for å lytte til kundene våre og levere innovative løsninger, produkter og tjenester som passer til dine forretningsbehov. Vi er opptatt av å skape merverdi for tjenestene og produktene dine. Vi tilpasser oss til endringene i næringslivet.
Finn ut mer om Ricoh
Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg

Vårt team er tilgjengelig for å hjelpe deg uansett om du har spørsmål om priser på våre løsninger og produkter, om du trenger hjelp til å administrere kontoen din, eller om du allerede bruker våre produkter og har behov for brukerstøtte.
Ta kontakt
customer and employee engagement
Oversikt

Hjelper deg med å være i forkant

Utforsk og les om vår nyeste innsikt i hva som er viktigst i forretningsløsninger.
Les om den nyeste innsikten
Ricoh Insights - Overview

Betingelser for bruk av nettstedet

Dette nettstedet, www.ricoh.no (heretter “nettstedet”) er opprettet, eid, drevet og vedlikeholdt av og på vegne av Ricoh Europe PLC., 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”). Ricoh kan til enhver tid og helt etter eget skjønn, endre, legge til eller slette enhver del av betingelsene ved å oppdatere innholdet på denne siden. Du anbefales å besøke denne siden fra tid til annen for å se om det er foretatt noen oppdateringer. Ricoh kan, helt etter eget skjønn, til enhver tid avvikle nettstedet uten at det krever noen forhåndsvarsel.

Betingelser for bruk av nettstedet til Ricoh Norge

Opphavsrett
Teksten, bildene, grafikken, lyd- og animasjonsfilene og all annen informasjon og måten de grafisk representeres på dette nettstedet, samt oppsettet og strukturen til nettstedet som sådan, er alle underlagt Ricohs opphavsrett og opphavretten til Ricohs morselskap, Ricoh Company Limited, i Japan, med mindre noe annet er angitt. Nettstedet, eller en del av det, kan ikke kopieres eller distribueres, ei heller kan nettstedet eller noen del av det modifiseres eller legges ut på andre nettsteder, uten forhåndstillatelse fra Ricoh, og under forutsetning om at innholdet ikke modifiseres på noen måte og at alle copyright- og eiendomsmerknader beholdes.

Varemerke
Alle varemerker, servicemerker og merkenavn som vises på nettstedet er beskyttet av varemerkerettighetene til Ricoh eller Ricohs morselskap, Ricoh Company Limited, i Japan, med mindre noe annet er angitt. Dette gjelder i særdeleshet for Ricohs selskapslogoer og -symboler. Verken dette nettstedet, eller noe av materialet det inneholder, skal på noen måte gi eller bli tatt for å gi noen person en lisens til Ricohs åndsrettigheter.

Garanti
Opplysningene på dette nettstedet gis av Ricoh ”som det er” og gis, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lover, uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått. Selv om vi mener denne informasjonen er nøyaktig, kan den inneholde feil eller unøyaktigheter. Ricoh verken fremholder eller garanterer at funksjonene eller programmene på dette nettstedet vil være feilfrie eller uten avbrudd. Ricoh garanterer ikke at serveren og/eller nettstedet er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Ricoh fremholder ikke at materialet på dette nettstedet er passende og/eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Tilgang til materialet fra et territorium der innholdet er ulovlig er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse
Ricoh fraskriver seg uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for feil som kan inntreffe på grunn av systemfeil eller (midlertidig eller permanent) svikt av nettstedet, dets bruk eller andre verktøy. I den største grad det er mulig under gjeldende lov, kan Ricoh ikke holdes erstatningsansvarlig for eventuelle skader som inntreffer som følge av bruk av, eller manglende mulighet til å bruke, nettstedet.

Cookies
Dette nettstedet bruker cookies. Du behøver ikke akseptere cookies. Hvis du ikke aksepterer cookies er det imidlertid mulig at nettstedet ikke lenger vil fungere som det skal.

Lenker til tredjepartssider
Ricoh gjør tilgjengelig lenker til tredjepartssider, som for eksempel Ricoh Company Limited, som en tjeneste. Disse nettstedene er ikke eid, drevet eller kontrollert av Ricoh og Ricoh kan derfor ikke akseptere noe ansvar for disse nettstedene eller deres innhold. Bruke av disse lenkene er på din egen risiko. Du har ikke lov til å lage lenker til nettstedet på ditt eget nettsted eller på noe annet nettsted uten skriftlig forhåndstillatelse fra Ricoh.

Konfidensiell og beskyttet informasjon
Ricoh ønsker ikke å motta konfidensiell eller beskyttet informasjon fra deg gjennom nettstedet. Vennligst merk deg at eventuell informasjon eller materiale som sendes til Ricoh skal anses for å ikke være konfidensielt. Ricoh skal ikke ha noen plikt til å undersøke, vurdere og godkjenne slik informasjon eller materiale.

Ved å sende informasjon eller materiale til Ricoh gir du Ricoh en ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise frem, iverksette, modifisere, sende og distribuere denne informasjonen eller materialet, og du godtar også at Ricoh står fritt til å bruke eventuelle ideer, konsepter, kompetanse eller teknikker som du sender til Ricoh for noe formål. Derfor skal Ricoh ikke være ansvarlig for noe eventuelt tap, kostnad eller skade inkludert, men ikke begrenset til, betaling av kompensasjon i forbindelse med denne informasjonen eller materialet.

Kontakt
Hvis du har noen spørsmål om disse betingelsene, kan du enten sende dem til adressen oppgitt ovenfor eller sende en e-post til cco@ricoh-europe.com. Vennligst bruk “Ricoh Europe Website question” som emne.

Atskillelsesklausul
Skulle noen del av eller en bestemmelse i disse betingelsene bli holdt ikke rettskraftig eller i konflikt med den gjeldende loven i noen jurisdiksjon, skal ikke dette ha noen effekt på de gjenværende delene eller bestemmelsene.

Gjeldende lov
Betingelsene styres av og tolkes i samsvar med lovene i UK.

Verneting
Enhver og alle tvister i forbindelse med disse betingelsene skal være underlagt den eksklusive kompetansen til det aktuelle vernetinget i London, UK.