Sky infrastruktur
cloud solutions and IT infrastructure services

Sky

Alle skytjenestene og skyløsningene du trenger

Sky- og infrastrukturtjenester

Bedrifter verden over fremskynder den digitale transformasjonen og implementerer nye strategier i rekordhastighet. Drivkraften for denne endringen er sky. Med en administrert skyinfrastruktur som skaper økt fleksibilitet, produktivitet og sikkerhet, kan bedrifter sette seg høyere mål og oppnå mer.    
 
Riktige løsninger, veikart og team   
For å få full nytte av sky er det ikke tilstrekkelig å bare ha teknologien. Du trenger også et godt veikart og team til å implementere den. Med de rette skyløsningene og kompetansen til å administrere dem kan du modernisere og konsolidere IT-infrastrukturen. Du kan også transformere forretningsdriften til å bli mer fleksibel, kostnadseffektiv og sikker, samtidig som du tar i bruk neste generasjons innovasjon.
image

To tredjedeler av alle bedrifter sier at deres skyinitiativer ikke har gitt forventede resultater.

Med Ricohs sky- og infrastrukturtjenester får du en pålitelig og tydelig definert løsning som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon i virksomheten.    
 
Ved bruk av sky kan du styrke sentrale forretningsområder, få bedre digital samhandling og øke kundeengasjementet i en virtuell verden. Mange bedrifter har selv erfart hvor viktig skyen er som del av bedriftens digitaliseringsagenda. Bedrifter som prioriterer sky, kan fornye seg raskere, skape nye inntektsstrømmer og møte kundenes behov mer målrettet.    
 
Vi samarbeider med deg for å finne den rette tilnærmingen  
Vi jobber tett med teamet ditt for å få en god forståelse av forretnings- og IT-strategien din, den nåværende infrastrukturen og bedriftens målsettinger – om du prioriterer en skybasert tilnærming eller benytter eksisterende funksjonalitet.   
 
Utvikle hele IT-infrastrukturen din  
Vi kan implementere, administrere og fornye hele IT-infrastrukturen din gjennom lokal tjenesteleveranse med global rekkevidde. Samtidig kan du få tilgang til omfattende teknisk fagkompetanse uten å måtte leie inn ekstra interne ressurser – noe som sikrer at alle dine nåværende og fremtidige behov dekkes.

Områder der vi utmerker oss

Tjenester for skyinfrastruktur

areo

Forenkle. Automatiser. Optimaliser.

Vi har bred kompetanse innen private, offentlige og hybride skymiljøer. Med en kombinasjon av løsninger med multi-sky og hybrid sky kan vi gjøre virksomheten din smidigere, mer skalerbar og fleksibel, øke produktiviteten og beskytte dataene dine. Alle skytjenestene og -løsningene du trenger for å lykkes med digital transformasjon og opprettholde konkurranseevnen.
Les mer

Løsninger og tjenester for IT-infrastruktur

areo

Tilpasset støtte for IT-infrastrukturen din

Gjennom vår brede erfaring innen alt fra maskinvare og programvare til administrerte tjenester og rådgivning hjelper vi deg med å utforme og implementere en fleksibel, skalerbar og robust IT-infrastruktur. Våre tjenester og løsninger for IT-infrastruktur sørger for effektiv, sikker og pålitelig administrasjon av virksomhetskritiske IT-systemer – slik at du kan utnytte alle mulighetene dine.
Les mer

Nettverksløsninger og -tjenester

areo

Tilkoblingsmuligheter som møter dine nåværende og dine fremtidige behov

Et skalerbart, robust og sikkert nettverk utgjør selve fundamentet i IT-infrastrukturen. Vi utformer, implementerer, overvåker og optimaliserer tilkoblingene dine, slik at nettverket ditt kobles sømløst sammen. På den måten kan du opprettholde forretningskontinuitet og sikre at de ansatte og kundene dine alltid får den beste opplevelsen.
Les mer

Forretningskontinuitet og krisegjenoppretting

areo

Ikke la noe stå i veien for å opprettholde viktige prosesser

Overgangen til fjernarbeid og desentralisert samhandling forutsetter uavbrutt drift og sikre data. En lett tilgjengelig og profesjonelt administrert infrastruktur bidrar til å redusere investerings- og vedlikeholdskostnadene forbundet med ubrukte ressurser, samtidig som det minimerer avbrudd i viktige prosesser. Vi hjelper deg med å opprettholde maksimal driftstid og tilgjengelighet slik at du kan få virksomheten i gang igjen hvis en katastrofe skulle inntreffe.
Les mer

Ta kontakt med oss

Snakk med en Ricoh-ekspert

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe bedriften din.

Kontakt oss

Ricohs forretningstjenester

Få mer informasjon om våre profesjonelle tjenester og løsninger som hjelper virksomheten din videre på den digitale reisen.

Se alle våre forretningsløsninger
business services

Digital arbeidsplass

Vi designer, konfigurerer og implementerer digitale arbeidsområder, slik at de ansatte kan samhandle effektivt og få mest mulig ut av arbeidsdagen, uansett hvor de jobber.

Les mer

Digital opplevelse

Vårt høyt kvalifiserte team med dataeksperter og -utviklere designer, bygger, implementerer og betjener løsninger som hjelper deg med å oppnå maksimalt kundeengasjement.

Les mer

Cybersikkerhet

Vi kan hjelpe deg med å bygge en solid IT-infrastruktur samt forstå og håndtere svakheter, slik at du trygt kan utvide virksomheten.

Les mer

Administrasjon av forretningsprosesser

Vi bidrar til økt engasjement og produktivitet blant de ansatte med enklere, raskere og mer kostnadseffektive måter å jobbe på.

Les mer