Vår tilnærming
About_Ricoh_Header_1920x480_EU_20211124.jpg

Vi følger deg hele veien

Skreddersydd støtte og løsninger som gjør digitaliseringen raskere

Vår tilnærming til forretningsløsninger

For oss innebærer det å gi rådgivning og strategisk støtte som hjelper deg å møte de nye kravene til moderne arbeidsplasser. Uansett hvor langt du har kommet i digitaliseringen, hvor stor bedriften er, og hvilke utfordringer du har, kan vi hjelpe deg med å nå forretningsmålene dine.    
 
Opptatt av å oppfylle dine behov i stadig endring  
For kontorer, felles servicesentre og produksjonsanlegg over hele EMEA tilbyr vi et omfattende utvalg av tjenester og kundestøtte som kan tilpasses etter behov og skreddersys til dine prosjekter. Vi utvider kontinuerlig vår digitale tjenestefunksjonalitet, både via organisk vekst og oppkjøp, slik at vi hele tiden kan oppfylle våre kunders behov til den digitale arbeidsplassen.

Vår leveringsmodell styrker forretningsvekst

Vi samarbeider tett med teamene dine for å forstå hvilke utfordringer som finnes, og utvikler strategier for å nå bedriftens målsettinger. Med en helhetlig tilnærming designer og implementerer vi løsninger som fungerer sømløst med virksomheten for øvrig.    
 
Når løsningene er implementert, hjelper vi de ansatte for å sikre en positiv endring, samtidig som vi følger opp responsen på de nye prosessene og arbeidsflyten. Ved hjelp av denne kunnskapen gjør vi kontinuerlige forbedringer for å møte de ansattes og kundenes nye behov etter hvert som bedriften utvikler seg.

DEKKER ET STORT OMFANG AV FORRETNINGSBEHOV

Små bedrifter

Løsninger som endrer seg i takt med din arbeidsplass

Små bedrifter må hele tiden bli mer produktive og effektive på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Smart teknologi kan bidra til å øke prestasjonen ved å automatisere arbeidskrevende oppgaver, strømlinjeforme prosesser og forbedre kundeopplevelsen. Med begrensede ressurser og digitale muligheter er det vanskelig for små bedrifter å finne den rette teknologien som egner seg til akkurat deres miljø.
.
areo
Utnytt alle fordelene med investeringen din  
Vi har bred erfaring i å hjelpe små bedrifter med å implementere skalerbare løsninger som gir den fleksibiliteten de trenger til å vokse og utvikle seg i takt med nye behov på arbeidsplassen. Om det handler om å øke effektiviteten ved hjelp av et dokumenthåndteringssystem eller å implementere en skybasert løsning tilrettelagt for en ekstern arbeidsstyrke, kan vi raskt levere produkter, løsninger og tjenester som integreres sømløst med nåværende teknologi – og med en tilhørende fleksibel og transparent finansieringsstruktur.    
 
Med hjelp fra våre dyktige teknikere håndterer vi implementering lokalt og gir opplæring og brukerstøtte, slik at små bedrifter kan ta i bruk alle fordelene fra investeringene sine så raskt som mulig.

Mellomstore bedrifter

Hjelp til å utnytte mulighetene

I mellomstore bedrifter er det en hårfin balansegang å skulle håndtere endringer og samtidig yte god service, engasjere de ansatte og gjøre forbedringer i driften for å sikre langsiktig vekst. Markedet endrer seg raskt av natur og gjør at mellomstore bedrifter må vurdere sin teknologiske arkitektur, sikre at den er i samsvar med forretningsstrategien, og at den kan utvides i takt med vekstambisjonene. 
.
areo
Virkeliggjør ambisjonene dine for vekst  
Vi identifiserer, prioriterer og håndterer problemer og ineffektivitet, slik at mellomstore bedrifter heller kan konsentrere seg om hovedformålene sine. Dette omfatter alt fra implementering av digital arbeidsflyt som gir bedre kundeservice, til hjelp med design og bygging av ergonomiske samarbeidsområder, som øker produktiviteten maksimalt.    
 
Vi leverer løsninger og tjenester som forenkler og rasjonaliserer kompleksiteten ved økende drift. Med lokal tilstedeværelse i hele regionen kan vi hjelpe mellomstore bedrifter i deres planer for vekst og ekspansjon til nye markeder og områder.
Les mer

Store bedrifter

Digital innovasjon og tjenester som bidrar til vekst

I møte med nye utfordringer må bedriftsledere håndtere avbrudd og betydelige endringer i organisasjonen, og samtidig finne innovative måter å sikre bærekraftig vekst på. Å gjøre dette raskt og i stor skala krever omfattende teknisk fagkunnskap og ressurser.
.
areo
Oppnå tilpasning og fremgang i stor skala  
Vi kan hjelpe store bedrifter med å øke omsetningen raskere gjennom innovasjoner innen digitale tjenester og teknologi, samtidig som vi forenkler det digitale landskapet og reduserer kostnadene og risikoen. Med vår omfattende portefølje av digitale tjenester tilbyr vi en rådgivende tilnærming – utvikling av skreddersydde løsninger for arbeidsplassen som øker virksomhetens prestasjoner, og som bidrar til å nå målsettinger for miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse (ESG).    
 
Enten målet er å opprette et trygt arbeidsmiljø, legge til rette for ekstern samhandling, digitalisere informasjon eller forbedre kundeopplevelsen mest mulig, bistår vi med global og lokal fagkunnskap som gjør at selskaper kan tilpasse seg og oppnå fremgang i stor skala i et marked som endrer seg.

Offentlig sektor

Støtter den digitale transformasjonen

Digital teknologi byr på en mengde muligheter for organisasjoner i offentlig sektor – fra å forbedre lærings- og reformprosesser i utdanningssektoren til å gjøre det mulig for myndigheter og helseinstitusjoner å møte sosiale utfordringer. Men å oppnå bærekraftig vekst i stor skala kan være vanskelig.
.
areo
Gi innbyggerne de beste tjenestene – hver eneste dag  
Vi hjelper organisasjoner i offentlig sektor i den digitale transformasjonen. Uansett om de vil forbedre kundeopplevelsen, legge til rette for hybridarbeid, levere enda bedre tjenester eller oppnå målsettingene for miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse (ESG), har vi løsningene og tjenestene som gjør overgangen fullstendig sømløs.    
 
Med våre ekspertteam over hele verden hjelper vi organisasjoner i offentlig sektor med lokal større og veiledning, slik at de kan bygge en robust og tilpasningsdyktig virksomhet, som også er en sunn og trygg arbeidsplass. Våre tjenester og løsninger er utviklet for å gi bedre digitale opplevelser, som igjen øker de ansattes produktivitet og tilfredshet slik at de kan utgjøre en forskjell og gi studenter, pasienter og innbyggere tjenester av høy kvalitet hver dag.

Bidrar til å redusere karbonavtrykket ditt

Vi er overbevist om at vi kan bidra til omfattende reduksjon av CO2-utslipp ved å tilby våre kunder løsninger som vil kutte karbonutslipp både på kontorer og i samfunnet som helhet.

Ta kontakt med oss

Snakk med en Ricoh-ekspert

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe bedriften din.

Kontakt oss