process automation

Jobb bedre, raskere og lever mer

Prosessautomatisering

Overgangen mot hybride arbeidsplasser forutsetter at de ansatte kan være engasjerte og produktive ved å automatisere manuelle prosesser og sørge for sømløse brukeropplevelser.    
 
Tid som går med til å finne dokumenter og informasjon som lagres feil, medfører store tap for bedriftens prestasjonsevne og redusert motivasjon blant ansatte.    
 
Komplett automatisering til virksomheten din  
Med Ricohs løsninger for prosessautomatisering kan bedriften din få økt nøyaktighet, raskere godkjenninger, bedre beslutningsgrunnlag og raskere responstid – uansett hvor de ansatte jobber.
 • Forbedre kundeopplevelsen
 • Fremskynd digital transformasjon
 • Optimaliser forretningsprosesser
 • Øk produktiviteten og medarbeidertilfredsheten
 • Gjør det enklere å overholde regelverk
 • Reduser kostnader til utskrift og håndtering av post og dokumenter
Få tilgang til de beste fysiske og digitale løsningene  
Med over 80 års erfaring i å administrere kundenes viktigste dokumenter og arbeidsprosesser kan vi tilby de beste fysiske og digitale løsningene.   
 
Gjennom vårt store nettverk bestående av felles servicesentre verden over og de beste strategiske partnerskapene på markedet kan vi gi deg et høy grad av standardisering via ett enkelt eierforhold og administrasjon.

Løsninger og tjenester

Programmer for prosessadministrasjon

areo

Få fortgang i forretningsprosessene og gjør dem mer effektive

Viktige forretningsprosesser som gjøres manuelt, kan føre til frustrasjon blant de ansatte, misfornøyde kunder og avvik fra regelverket. Det krever i tillegg mye tid og ressurser å behandle dokumenter og arbeidsprosesser over en spredt arbeidsstyrke.    
 
Vår programmer for prosessadministrasjon automatiserer prosesser og hjelper de ansatte med å jobbe raskere, smartere og mer kostnadseffektivt, samtidig som risikoen for menneskelige feil reduseres og det blir mer åpenhet.    
 
DocuWare dokumentbehandlingsprogram  
Vi tilbyr en rekke løsninger, inkludert vår flaggskipløsning, DocuWare, i tillegg til rådgivningstjenester som hjelper deg med å øke virksomhetens effektivitet.   
 
 • Strømlinjeform forretningsprosesser 
 • Gjør de ansatte mer produktive 
 • Få bedre rapportering, overholdelse av regelverk og kontroll 
 • Gjør virksomheten mer effektiv
Finn ut mer

Løsninger for digital arkivering

areo

Reduser risikoen ved fysisk lagring av papirdokumenter

Lagring av dokumenter som fakturaer, kontrakter, avtaler og ordre i den analoge verdenen krever oppbevaringsplass, tid og tålmodighet. Slike dokumenter er ofte underlagt juridiske og forskriftsmessige krav som er vanskelige å overholde i et fysisk arkiv. Det kan være komplisert å finne tilbake til dem, og de står i fare for å bli ødelagt, gå tapt eller havne hos uvedkommende.   
 
Skreddersydde tjenester for programvare og arkivering 
Våre løsninger for digital arkivering beskytter bedriften din mot risikoen ved fysisk lagring av papirdokumenter. Med vår fagkompetanse og markedsledende løsninger fra samarbeidspartnere leverer vi skreddersydd programvare og arkiveringstjenester som er kompatible med maskinvaren du velger. 
 
 • Opprett sikker lagring i henhold til regelverk
 • Gjør det lettere å søke opp og finne tilbake til dokumentene
 • Spar lagringsplass og kostnadene og medfølgende kostnader 
 • Bidra til et papirløst kontor og digital transformasjon 
 • Vær trygg på at data sikkerhetskopieres og kan gjenopprettes dersom en katastrofe skulle inntreffe
Kontakt oss

Løsninger for digital posthåndtering

areo

Få mer effektiv håndtering av post og bedre kontroll

Manuell fordeling av post er en gjentakende og tidkrevende prosess. Papirbaserte prosesser er ineffektive – posten må fordeles, mens registrering av innkommende post i forretningssystemer medfører høye arbeidskostnader i tillegg til utfordringer knyttet til rapportering, sporing og sikkerhet.    
 
Opprett en effektiv og sporbar postarbeidsflyt  
Vi kan hjelpe deg med å redusere driftskostnadene og oppnå raskere, mer nøyaktig og pålitelig levering med våre løsninger for digital posthåndtering. Posten skannes når den ankommer, og leveres digitalt til mottakerne, og dette gir en sikker, sporbar og fullstendig reviderbar postarbeidsflyt. 
 • Reduser arbeidsmengden for post sammenlignet med tradisjonell posthåndtering 
 • Få post levert raskere med mer effektive forretningsprosesser 
 • Redusere risikoer forårsaket av ressurs- eller kapasitetsmangel 
 • Reduser kostnader til videresending av post 
 • Forbedre rutinene for overholdelse av GDPR
Finn ut mer

Bedriftsløsninger for innholdsstyring

areo

Lagre, behandle og få tilgang til dokumenter

Å håndtere fysiske papirdokumenter er ineffektivt for mange selskaper. Dårlig oversikt og tilgang til informasjon fører til flaskehalser i hele organisasjonen. Når de ansatte kan finne den informasjonen de trenger, når de trenger den, gjør at de blir mer produktive og virksomheten blir mer effektiv.    
 
Sentralisert informasjon under bedre kontroll  
Ved hjelp av våre bedriftsløsninger for innholdsstyring kan de ansatte registrere, behandle, lagre og finne all forretningsinformasjon raskt med alt samlet på ett sted. 
 • Øk produktiviteten 
 • Reduser kostnadene 
 • Oppnå bedre sikkerhet og samsvar med regelverk 
 • Forenkle integrasjonen med andre prosesser og programmer 
 • Bidra til mer åpenhet så de ansatte kan få tilgang til informasjon umiddelbart 
 • Forbedre kundeopplevelsen og -tilfredsheten   
 
Automatiser prosesser med DocuWare  
Vår markedsledende DocuWare-løsning automatiserer forretningsprosesser og arbeidsflyt som gjør at dokumenter behandles og deles elektronisk, i alle formater og fra alle kilder. Dokumenter blir lett tilgjengelig – uansett når og hvor man trenger dem, enten på en lokal plassering eller i skyen, og det med kun ett søk for raskt å finne all relevant informasjon.
Finn ut mer

Enterprise Output Management

areo

Opprett en samlet arbeidsflyt for dataene og informasjonen din

I en vanlig bedrift skaper mange dokumentsiloer med mange arbeidsprosesser en rekke problemer for kapasiteten og legger beslag på IT-ressurser. Alt dette fører til ineffektivitet og uøkonomiske forretningsprosesser.    
 
Med én enkelt bedriftsdekkende plattform til å behandle alle dokumenttyper og utskriftsbehov kan du forenkle og forbedre produksjonsytelsen. Vi tilbyr en enhetlig arbeidsflyt som kan håndtere data fra alle systemer i alle formater, og som gir deg muligheten til å konvertere til egnet format for riktig utdataenhet, for eksempel utskrift eller digitalt.    
 
Legg en strategi for smart prosessforbedring  
Med våre løsninger for Enterprise output management kan du også få en helhetlig oversikt over hva som kan forbedres i utskrifts- og dokumentarbeidsflyten, slik at du kan utarbeide en bedriftsomfattende strategi for kostnadssparing og prosessforbedring.   
 
 • Effektiviser administrasjonen av skrivere og enheter 
 • Hent ut data fra forretningssystemer 
 • Reduser utskriftsfeil og -avfall 
 • Automatiser prosesser i større grad 
 • Behandle dokumenter på mobile enheter 
 • Øk utskriftskapasiteten i perioder med stor pågang 
 • Løs kapasitetsproblemer i systemet  
 • Forbedre kundekommunikasjonen 
 • Reduser karbonavtrykket ditt    
 
Takket være ledende teknologi som følger industristandard, kan våre løsninger integreres med eksisterende kontorprosesser, slik som Streamline NX. Dette gjør at du kan behandle viktige utdata og produksjonstrykk i én og samme dokumentbehandlingsløsning.
Finn ut mer

Robotisert prosessautomatisering (RPA)

areo

Gi de ansatte mer tid til å jobbe med det som virkelig teller

I digitaliseringens tidsalder er det å la ansatte utføre gjentakende, manuelle oppgaver en ineffektiv måte å administrere ressurser på og ineffektiv bruk av de ansattes tid. Arbeidskraft og feil som forårsakes, medfører høye kostnader, men de kan kontrolleres ved hjelp av robotisert prosessautomatisering (RPA).    
 
Gjør virksomheten din mer lønnsom  
Med RPA kan du bygge, distribuere og administrere programvareroboter som emulerer menneskelig interaksjon mellom systemer og programvare. Roboter utfører disse oppgavene raskere og mer konsekvent, slik at organisasjonen din blir mer tilpasningsdyktig, produktiv og lønnsom.    
 
 • Frigjør mer tid så de ansatte kan jobbe med oppgaver som skaper høyere verdi 
 • Forbedre medarbeidertilfredsheten 
 • Opprett raskere, mer nøyaktige og driftssikre prosesser 
 • Utvid kapasiteten for å møte økende behov
Kontakt oss

Ta kontakt med oss

Snakk med en ekspert hos Ricoh

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.

Kontakt oss