Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Managing Enterprise Output

Ricohs løsning for sentralisert utskriftsstyring lar dere kontrollere når og hvordan dokumenter produseres og leveres på tvers av virksomheten. 


Løsningen knytter alle prosessene for dokumentutskrift til ett sentralt arbeidsflytsystem. Slik får dere god oversikt over hvor dere kan forbedre utskrifts- og dokumentarbeidsflyt, og informasjonen dere trenger for å utarbeide en strategi for kostnadsbesparelse og prosessforbedring i hele virksomheten.


Ved å bruke intelligent automatisert arbeidsflyt kan vi forenkle databehandling og administrasjon av dokumentutskrifter fra alle kilder. Dette gjør det mulig å legge om fra trege, papirbaserte prosesser til svært raske, digitale datastrømmer som administrerer dokumentlevering på tvers av flere kanaler.


Tjenesten er skalerbar slik at dere kan optimalisere utskrift på tvers av hele organisasjonen. Dere kan også bruke løsningen på ett enkelt dokumentintensivt miljø på flere steder i virksomheten. Den legger også til rette for at medarbeidere i felten kan skrive ut sentralt ved å la dem koble seg til systemet fra der de befinner seg.

Hovedfunksjoner og fordeler

Sentralisert utskriftsstyring hjelper dere med å kontrollere kostnader, få bedre arbeidsflyt og sikkerhet og redusere karbonavtrykket. 


Med Ricohs løsninger for sentralisert utskriftsstyring kan dere styre alle dokumentprosessene fra ett sted og få muligheten til å:

  • Effektivisere arbeidsflyten for forretningsdokumenter på tvers av virksomheten
  • Godta inndata uavhengig av kilde eller plattform og levere dokumenter på papir, e-post eller nett
  • Foreta intelligent ruting av utskriftsjobber til den mest egnede og økonomiske utskriftsenheten
  • Innføre bærekraftige tiltak for dokumenter for å redusere miljøpåvirkningen av utskrift
  • La eksterne medarbeidere få tilgang til et sentralt system for bestilling av utskrifter
  • Begrense til et minimum avfall fra dokumenter som ikke lenger behøves, ved bare å skrive ut på bestilling
  • Øke produktiviteten ved å omdirigere kontorets komplekse utskriftsjobber til hustrykkeriet

Relaterte tjenester