How IT establishes hero status in workplace experience

Hvordan IT oppnår heltestatus når det gjelder opplevelse av arbeidsplassen

image

Nyere forskning tyder på at en gjennomsnittlig ansatt bare er innom kontoret 1,5 dager i uken.

Før den industrielle revolusjonen ble arbeidet ofte utført i eller rundt hjemmet, av smeder og syersker som jobbet ved siden av eller under boligene sine. Men nye fabrikker og maskiner gjorde det mer effektivt for arbeidere å samles på ett sted – et samlingspunkt for innovasjon. 
 
Spol frem to århundrer, og pandemien har vist seg å være et like virkningsfullt vendepunkt for arbeidsvanene. Selv om pandemien i hovedsak ligger bak oss, tyder nyere forskning på at en gjennomsnittlig arbeider bare er innom kontoret 1,5 dager i uken.
 
Mens bedriftslederne prøver å finne ut hvordan de best kan håndtere nye arbeidsmodeller, har IT-ledere i det stille forsøkt å opprettholde en sømløs arbeidsplassopplevelse for alle. Så hvordan kan IT balansere behovene til ansatte som kommer inn på kontoret en gang i måneden eller fem dager i uken?
image

86 % av de ansatte oppgir mangel på samarbeid eller ineffektiv kommunikasjon som hovedårsaken til feil på arbeidsplassen.

Mens rollen til personal- og fasilitetstyringsavdelingene kan virke helt adskilt fra ansvaret til IT-avdelingen, er realiteten at de alle jobber for å oppnå det samme målet: å støtte de ansatte og forbedre deres opplevelse av arbeidsplassen. Likevel er disse avdelingene ofte atskilt i båser og med dårlig kommunikasjon, for ikke å si samarbeid seg imellom.
 
For eksempel opplever man ofte at personal-, fasilitetsstyrings- og IT-avdelinger presenterer hver sine retningslinjer for å modernisere arbeidsplassen. Ikke bare skaper dette spenninger mellom avdelingene når de konkurrerer om budsjettene, det kan også skape problemer når det gjelder medarbeidernes oppfølging eller integrasjon med andre systemer. Nyere forskning har faktisk funnet at 86 % av de ansatte oppgir mangel på samarbeid eller ineffektiv kommunikasjon som dem viktigste kilden til feil på arbeidsplassen.
 
For å maksimere potensialet for enhver strategi for arbeidsplassopplevelser må bedrifter fjerne de vanlige båsene som finnes og samarbeide om forslag som vil påvirke arbeidsplassen helt fra starten av.

Smidighet er helt avgjørende i en tidsalder preget av hybridarbeid

Evnen til å kunne gjennomføre både personlig og virtuelt samarbeid umiddelbart er noe man ganske enkelt forventer. Selv grunnleggende ting – som å sikre at ansatte kan bestille eller avbestille en pult i siste liten, registrere bilparkering på en app og finne frem i bygningen – kan bli unødvendige hindringer som gjør det mer avskrekkende å vende tilbake til kontoret hvis de er for komplekse, utilgjengelige eller ikke følger gode prinsipper for brukeropplevelse.
 
For å si det enkelt, så må den riktige teknologien være på plass for at ansatte raskt, effektivt og effektivt skal kunne gjøre jobben sin, uansett hvor de måtte befinne seg. På samme måte må teknologi være allestedsnærværende slik at hjemmebaserte arbeidere ikke sakker etter i forhold til de som er på kontoret. 
 
Dessuten må bedriftene gå bort fra digitalisering bare for digitaliseringens skyld. Hvis en prosess er ineffektiv, vil den fortsatt være det selv om den er digitalisert. Hovedmålet bør alltid være å sikre at alle forbedringer er sentrert rundt medarbeiderne. Å måtte bruke én app for å bestille et skrivebord, en annen for å bestille et rom og en tredje for å registrere en gjest, vil fort bli en kilde til frustrasjon for de ansatte. 
 
I stedet må IT-ansvarlige finne løsninger som tilbyr en sømløs arbeidsplassopplevelse som prioriterer smidighet. For eksempel kan virkelig godt integrerte plattformer for forbedring av arbeidsplassene, som RICOH Spaces, gi ansatte et komplett verktøysett med skrivebords- og besøksadministrasjon, romadministrasjon og serviceforespørsler i én og samme mobilapp. Disse teknologiene bringer arbeidsplassen nærmere de ansatte og gjør overgangen tilbake til kontoret sømløs.
Verdantix Report 2021 Thumbnail image

Bruk innsikt for å planlegge og forbedre arbeidsplassopplevelsen

En menneskeorientert tilnærming til arbeidsplassopplevelsen er avgjørende. Uten innsikt i hvordan ansatte bruker arbeidsplassen, vil alle strategier for å forbedre den, komme til kort. Innhenting av slike data trenger imidlertid ikke være en krevende prosess. Igjen kan integrerte teknologiplattformer støtte ved å gi bedrifter muligheten til å se hvilke møterom og skrivebord som er minst populære, vurdere hvor ofte enkeltpersoner kommer til kontoret, eller vise om det er behov for flere samarbeidsrom for å tilpasse seg arbeidernes behov. Med én integrert plattform, som RICOH SPACES, kan lederne bedre forstå ansattes atferd og tilpasse fasilitetene for de ansatte deretter. Disse verktøyene kan også forutsi atferd som hvilke dager som er de travleste på kontoret og dermed få frem hvor det kan trenges alternative ordninger. Ved å utforme arbeidsområder som er skreddersydd for de ansattes behov, vil virksomhetene maksimere de ansattes produktivitet, stimulere til vekst samt trekke til seg og beholde kvalifiserte medarbeidere.

Veien videre

Til syvende og sist er ITs rolle i å skape en sømløs arbeidsplassopplevelse viktigere enn noen gang. For å gjøre dette må IT-ledere overvinne interne kommunikasjonsutfordringer og samarbeide med andre sentrale beslutningstakere. 
 
Eventuelle løsninger som innføres, må være menneskeorientert. For å si det enkelt bør de beste forslagene om å forbedre arbeidsplassopplevelsen utvikles med enkeltmennesket i tankene – uansett hvor de befinner seg 
 
Som historien viser, er forholdet vårt til kontoret i stadig utvikling. For å ligge i forkant og stadig forbedre opplevelsen av arbeidsplassen, må IT-lederne implementere en smidig, samarbeidsorientert og datadrevet respons. RICOH Spaces er den perfekte teknologiplattformen for å skape en berikende arbeidsplassopplevelse. Det er også et pålitelig tiltak for å sikre at IT bevarer sin heltestatus.
 
For å finne ut mer om RICOH Spaces, klikk her.
Nathan Thomas

Nathan Thomas

Produktsjef, RDx Ricoh Europe

Ta kontakt med oss

Snakk med en Ricoh-ekspert

Ta kontakt med en av våre konsulenter og finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Kontakt oss