Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Future of print


Utskriftsfunksjonen har tradisjonelt vært assosiert med den hvite boksen i hjørnet på kontoret. Denne oppfatningen endrer seg nå raskt i takt med utviklingen av utskriftsteknologi som en hovedkomponent i diverse produksjonsprosesser. Innen helsevesenet bruker farmasøytiske selskaper 3D-skrivere til å produsere proteser som er spesialtilpasset pasienten. Innen detaljhandel kan leverandører produsere sko og skrive ut design på forespørsel, noe som reduserer lagersvinn. Innen utdanning kan studenter kjøpe brukertilpassede lærebøker, og dermed redusere kostnader og forbedre læreprosessen.
 
En ny undersøkelse fra Ricoh Europe, utført av Coleman Parkes, ser på hvordan ny og fremvoksende utskriftsteknologi bidrar til å forme industrier og åpne muligheter for virksomheter på tvers av kontinentet.
 
Undersøkelsen ble utført i mai 2018 og bestod av 3 150 respondenter fra virksomheter av alle størrelser basert i Østerrike, Belgia, Luxembourg, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Irland.


Europeiske bedriftsledere setter utskrift i senter for å drive innovasjon og smidighet

Europeiske bedriftsledere setter utskrift i senter for å drive innovasjon og smidighet

Bedriftsledere må endre sin oppfatning av utskriftsfunksjonen i sine organisasjoner. Med 69 % som mener at utskriftsteknologi gir et betydelig inntektspotensial og 67 % som bruker funksjonen til konkurransemessig differensiering, har skriveren nå flyttet fra kontoret til styrerommet. 

Ny utskriftskapasitet legger grunnlaget for strategisk smidighet og økt innovasjon. 39 % har adoptert ny utskriftsteknologi for å gjøre bruk av kunstig intelligens (AI) og automatisering.

Les hele artikkelen


Ny utskriftsteknologi vil revolusjonere helsesektoren

Ny utskriftsteknologi vil revolusjonere helsesektoren

Flertallet av eksperter innen helsevesenet tar i bruk ny utskriftsteknologi for mer nøyaktig diagnostisering og for å senke dødsratene.
De bruker også innovativ utskriftsteknologi for å produsere spesialtilpassede implantater og proteser raskt, noe som bidrar til å redusere tiden som pasienter tilbringer på sykehus.

Les hele artikkelen


Digital fremstilling og 3D-utskrift som viktig fremtidig kompetanse

Digital fremstilling og 3D-utskrift som viktig fremtidig kompetanse

Flertallet av ledere for høyere utdanningsinstitusjoner sier at ny kompetanse tilegnet gjennom bruken av teknologier som digital fremstilling og 3D-utskrift er viktig for utdanningsmessig suksess, og for å forberede studenter for arbeidsmarkedet. 66 % sier at investering i ny utskriftsteknologi er en nøkkelstrategi for å tiltrekke seg nye studenter og for å oppnå bedre tilfredshet med institusjonen og kurset.

Les hele artikkelen


Ta i bruk ny utskriftsteknologi for å kapitalisere på endrede kundekrav

Ta i bruk ny utskriftsteknologi for å kapitalisere på endrede kundekrav

Finansnæringen går gjennom store endringer. Etablerte banker over hele Europa går over til en «digital-først»-tilnærming for å konkurrere mot nye konkurrenter og oppstartsbedrifter.

83 % av ledere i finansnæringen tror at kundenes endrede forventninger til papirløs samhandling og personlig tilpassede banktjenester, vil være en utfordring for bransjen. Bruken av nye utskriftsteknologier vil derfor vise seg å være avgjørende for å øke fleksibiliteten og evnen til å oppfylle disse behovene.

Les hele artikkelen


Detaljister bruker utskriftsteknologi for å tilby personlig tilpassede produkter og raskere levering

Detaljister bruker utskriftsteknologi for å tilby personlig tilpassede produkter og raskere levering

I kampen om kundelojalitet må detaljister raskt forutse og tilpasse seg endringer i forbrukernes øsnker.
Når 84 % av bedriftsledere innen detaljhandel sier at kundene ønsker kortere leveringstider, og 74 % rapporterer om økning i etterspørselen etter personlig tilpassede produkter, tilbyr ny utskriftsteknologi den mest levedyktige løsningen for å oppnå konkurransefortrinn. Det er særlig 3D-utskrift og utskrift på forespørsel som gjør at detaljister kan imøtekomme bestillinger ved å tette gapet mellom digitale og fysiske artikler.

Les hele artikkelen


Utnytter utskriftsteknologiens muligheter for å gjøre mer med mindre

Utnytter utskriftsteknologiens muligheter for å gjøre mer med mindre

Et økende antall små og mellomstore bedrifter revurderer sitt forhold til skriverløsninger. 3D-utskrift og andre typer ny skriverteknologi gjør det mulig å overkomme mange av hindringene som tidligere stod i veien for oppskalering og vekst. Reduserte lagerkostnader, raskere respons på kunders krav og eliminering av leverandør- og forsendelsesproblemer gjør at 44 % av små og mellomstore bedrifter allerede bruker 3D-utskriftsteknologi og 30 % planlegger å investere i dette i løpet av de neste to årene.

Les hele artikkelen