Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Norske arbeidstakere kan spare 3,8 dager hver måned

Smartere arbeidsmetoder kan frigjøre tid og øke de ansattes produktivitet

Ricoh Europe, London, 5. desember 2017 – Norske arbeidstakere mener at de med bedre tilgang til teknologi kunne spart tid tilsvarende 3,8 dager hver måned, ifølge en undersøkelse utført på oppdrag fra Ricoh Europe.

I Europa er halvparten (47 %) av de 3 600 arbeidstakerne som er med i undersøkelsen, ikke overbevist om at teknologien de bruker på arbeidsstedet, gjør at de kan jobbe mest mulig effektivt. Undersøkelsen viser at det er et tydelig behov for bedre digitalt tilrettelagte arbeidsplasser. 59 % mener at mer innovativ teknologi ville hatt en positiv effekt på arbeidshverdagen deres.

Javier Diez-Aguirre, visepresident for Corporate Marketing i Ricoh Europe sier: «Ansatte går glipp av en gyllen mulighet til å øke produktiviteten på grunn av dårlig tilgang til teknologi, som sløser bort tiden deres. I undersøkelsen kommer det tydelig frem at ansatte over hele Europa ønsker at arbeidsgiveren hjelper dem med å bli mer produktive. Bedre tilgang til teknologi vil være til fordel for både organisasjonen og de ansatte fordi man ved å tilrettelegge for smartere måter å jobbe på, både kan spare tid og penger.»

Hvor mye tid de ansatte tror de kunne spart på jobb hver måned ved hjelp av smartere teknologi, varierer fra land til land. I Frankrike anslår de ansatte at de kunne spart 1,8 dager per måned i motsetning til 5,6 dager i Russland – mer enn en hel arbeidsuke. Antall dager for hvert land er som følger:

The amount of time employees believe they could save at work each month by using technology to work smarter varies across Europe. In France, workers believe it could save them 1.8 days a month compared with 5.6 days in Russia – over an entire working week. For each individual country the number of days are:

LandDagerLandDager
Russland5.6Polen3.4
Slovakia4.2Sveits3.4
Tsjekkia3.8Storbritannia og Irland3.2
Tyskland3.8Tyrkia3.2
Ungarn3.8Spania3.1
Norge3.8Østerrike2.9
Sverige3.6Finland2.8
Italia3.5Danmark2.1
Nederland3.5Belgia og Luxemburg1.8
Portugal3.5Frankrike1.8
Gjennomsnitt Europa3.5

Diez-Aguirre fortsetter: «De ansatte forstår hvilken positiv effekt ny teknologi kan ha på organisasjonsutviklingen. For å imøtekomme dette må bedriftslederne nå vurdere hvordan de utnytter digital teknologi til å frigjøre potensialet for økt produktivitet og styrket fleksibilitet i virksomheten.»

Les mer på www.thoughtleadership.ricoh-europe.com/no.

Merknad for redaktører:
Antall dager spart per måned = Totalt antall minutter spart per år (‘Gjennomsnitt antall minutter respondentene sier de kunne spart’ x ‘antall arbeidsdager per år i hvert land’) / 12 / 60 / 7,5 Antall arbeidsdager per år = ‘252 (totalt antall arbeidsdager i 2017) – minimum antall feriedager i hvert land’

1 European Central Bank https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp161130_1.en.html

Office for National Statistics https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/productivitymeasures/articles/gdpandthelabourmarket/julytoseptember2017 

|Om Ricoh|

Ricoh styrker digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).

For mer informasjon, se www.ricoh.no


Eller ta kontakt med:
Lars Kjelling
Head of LoB and Marketing
Ricoh Norge AS
Gjerdrums vei 11
P.B. 4873 Nydalen
0422 Oslo
Norway
Tel: + 47 469 23 255
lars.kjelling@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrer deg på Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press