IDC MarketScape peker ut Ricoh som global leder innen utskrifts- og dokumentsikkerhet
25.10.2017

IDC MarketScape peker ut Ricoh som global leder innen utskrifts- og dokumentsikkerhet

Rapporten legger trekker særlig frem Ricohs “komplette løsningportefølje” og deres “balanserte og globale leveransemodell”.
TOKYO, October 25, 2017 – IDC MarketScape sier i en ny rapport at Ricohs “sikkerhetsløsninger, kombinert med omfattende kompetanse innen managed services, tjenester for infrastruktur og arbeidsflyt, samt utviklingen av programvare, gjør bedriften til en av de ledende innen utviklingen av data- og dokumentsikkerhet.” 1 Ricoh ble utnevnt som markedsledende i “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 Vendor Assessment.” Den solide tjeneste- og løsningsporteføljen kommer som et resultat av Ricohs globale og kundedrevne tilnærming til sikkerhet.
Ricoh ønsker å legge til rette for en digital arbeidshverdag, og kombinerer sine sikkerhetsløsninger og sin ekspertise, erfaring og opplæringstilbud med en portefølje bestående av løsninger fra både Ricoh og deres partnere. Denne porteføljen består av en rekke valgmuligheter og ekspertise som hjelper kundene med å finne skreddersydde løsninger for sine behov. I avsnittet «Consider Ricoh When», sies det at: «Ricoh bør også være høyt på lista når det gjelder å finne en solid samarbeidspartner for et vedvarende arbeid med å takle teknologisk utvikling og stadige endringer i reglementer.» 

«Vår analyse viser tydelig at Ricoh legger stor vekt på sikkerhet. Alle produkter og tjenester er utformet med sikkerhet i tankene fra starten av,» sier Robert Palmer, Research Director, Imaging, Printing and Document Solutions ved IDC. «Ricoh sitter på et bredt utvalg av løsninger fra både Ricoh og deres samarbeidspartnere, som møter kundenes utfordringer innen sikkerhet uavhengig av bedriftens størrelse og bransje. Det omfattende programmet inkluderer enhets- og programsikkerhet, datasikkerhet (inkludert nettverksinfrastruktur for informasjonssikkerhet), samt beskyttelsen av data og innhold. Alt dette støttes opp av en global tjenestemodell som skiller Ricoh fra mange av sine konkurrenter.»

Rapporten sier videre at Ricohs globale tjenestemodell gjør at selskapet kan «levere konsulent-tjenester på en standardisert og konsekvent måte». 

«I Ricoh sier vi at sikkerhet er en del av vårt DNA,» sier David Levine, Visepresident for Information Security og Chief Information Security Officer i Ricoh USA, inc. «Vi jobber hardt for og med kundene våre for å vurdere risiko og overensstemmelse i utviklingen, implementeringen og den vedvarende håndteringen av kontorløsninger som holder bedriftens informasjon trygg. I en verden hvor vi genererer mer og mer data hvert sekund som går, og hvor industrier, myndigheter og organisasjoner må beskytte den dataen mot inntrengere, tar Ricoh sikkerhet på det største alvor. Det er oppløftende å se at IDC MarketScape anerkjenner måten vi arbeider på, viktigheten vi legger på sikkerhet, og den ekspertisen vi baserer alt på, slik at vi kan hjelpe kundene våre til å arbeide på en smartere måte.»

For mer informasjon om Ricohs produkter, tjenester og løsninger, gå til https://www.ricoh.no/index.html
1 “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 Vendor Assessment,” doc #US41988517, Oktober 2017.
Om IDC MarketScape
IDC MarketScapes’ analysemodell for leverandører er utviklet for å gi et overblikk over konkurransedyktigheten til leverandører av informasjons- og kommunikasjonsteknologi innenfor deres respektive markeder. De bruker en rangeringsmetodikk som er basert på både kvalitative og kvantitative kriterier, som resulterer i en grafisk framstilling av hver leverandørs posisjon innenfor deres felt. IDC MarketScape sammenligner produkt- og tjenestetilbud, ferdigheter og strategier, samt nåværende og framtidige suksessfaktorer blant leverandører innen IT og telekommunikasjon. Det samme rammeverket gir også kjøperne en 360 graders vurdering av styrker og svakheter hos nåværende og potensielle leverandører.

|Om Ricoh|

Ricoh styrker digitale arbeidsplasser ved å bruke innovative teknologier og tjenester som gjør det mulig for enkeltpersoner å jobbe smartere fra hvor som helst.

Med kunnskap og organisatoriske evner opparbeidet gjennom sin 85-årige historie, er Ricoh en ledende leverandør av digitale tjenester, informasjonsadministrasjon og utskriftsløsninger designet for å støtte digital transformasjon og optimalisere forretningsytelsen.

Ricoh Group har hovedkontor i Tokyo og har store virksomheter over hele verden, og produktene og tjenestene deres når nå kunder i omtrent 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet mars 2022, hadde Ricoh Group et verdensomspennende salg på 1758 milliarder yen (ca. 14,5 milliarder USD).

For mer informasjon, vennligst besøk www.ricoh-europe.com

empty© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Alle rettigheter forbeholdt. Alle refererte produktnavn er varemerker for deres respektive selskaper.

Mediekontakt:

Ricoh Europe PLC

Jack Gibson

E-post: media@ricoh-europe.com

Hjemmeside: www.ricoh-europe.com