Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Vår tilnærming til bærekraft

Vi vet at for å kunne levere på vårt bærekraftengasjement, må vi også forstå vår egen påvirkning på miljøet, sette mål og iverksette tiltak. Vi ønsker å bidra til å løse sosiale problemer gjennom vår virksomhet, og vi har derfor utført en vesentlighetsvurdering som skal hjelpe oss å prioritere aktiviteten vår og oppnå størst effekt. Vi har også satt globale miljømål og -handlingsplaner i tråd med forretningsstrategien vår.

Vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål

De 17 globale bærekraftsmålene (SDGs) (SDG – Sustainable Development Goals) ble lansert av FN i 2015 og tar for seg viktige sosiale problemer. Disse målene er en oppfordring til alle land og virksomheter om å samarbeide for å takle noen av verdens mest presserende sosiale og miljømessige problemer. Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland som del av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

Vi har satt bærekraftsmålene i sentrum for vår vekststrategi ved å innrette forretningsaktivitetene etter de relevante bærekraftsmålene, og ved å sette klare mål så vi kan sjekke hvordan vi ligger an i forhold til dem.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Løse sosiale problemer via virksomheten

I 2014 utførte vi en omfattende vesentlighetsvurdering for å fastslå hvilke bærekraftproblemer som utgjorde risikoer og/eller muligheter for virksomheten. 

Vesentlighetsanalyse prosess
Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis

Vi mener vi kan bidra til å løse sosiale problemer via virksomheten. Vi har derfor identifisert syv prioriteringer som er innrettet etter disse tolv bærekraftsmålene:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

De syv prioriteringene og vår forpliktelse

 1. Kreativitet: Vi vil hjelpe kundene våre å forbedre deres kreativitet ved å tilby dem digital teknologi og tjenester.
 2. Forbedret livskvalitet: Vi vil utnytte teknologiene våre for å levere løsninger innen helse og utdanning, og vi vil forbedre menneskers livskvalitet med kontinuerlig støtte til samfunnsutvikling.
 3. Karbonfritt samfunn: Vi vil jobbe for å oppnå nullutslipp fra egne forretningsaktiviteter ved hjelp av omfattende energisparingstiltak og bruk av fornybar energi.
 4. Sirkulær økonomi: Vi vil bidra til å realisere en sirkulær økonomi ved å oppfordre til innsamling og resirkulering av brukte produkter og bruk av resirkulerte ressurser verden over.
 5. Interessentengasjement: Vi vil forbedre samarbeidet med våre forretningspartnere og skape vinn-vinn-forhold til fordel for vårt selskap, forretningspartnere og samfunnet.
 6. Åpen innovasjon: Vi vil fremme åpen innovasjon med universiteter, forskningsinstitutter og forretningspartnere for å skape nye verdier og løse sosiale problemer gjennom effektiv forskning og teknologisk utvikling.
 7. Mangfold og inkludering: Vi er forpliktet til å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass der ansatte føler seg verdsatt på jobben.


Når vi jobber for disse sakene i virksomheten, jobber vi også aktivt for å støtte FNs bærekraftsmål.

Illustrasjonen nedenfor viser koblingen mellom Richos syv prioriteringer og balansen mellom de tre P-ene («Prosperity», «People» og «Planet» – velstand, mennesker og jorden, vår filosofi for et bærekraftig samfunn), og hvordan disse er innrettet etter de tolv bærekraftsmålene som vi mener Ricoh kan bidra til:

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

Casestudy

Vårt samarbeid med Universitetet i Utrecht – interaktiv og samarbeidende læring

Universitetet i Utrecht er en sterk tilhenger av å bruke teknologi for å forbedre studentenes læringsopplevelse. For å oppmuntre til samarbeid mellom studenter, har vi jobbet sammen med dem om universitetets undervisnings- og læringslab, som er utstyrt med en rekke av våre produkter, blant annet videokonferanseutstyr, Theta-kamera, interaktive tavler og projektorer. Formålet med dette årlige programmet er å utvikle prosjekter og aktiviteter som skal bidra til at studenter, professorer og forskere får mest mulig ut av teknologien i undervisnings- og læringsprosessen.

Våre globale miljømål

For å redusere miljøpåvirkningen fra egen drift og også hjelpe våre samarbeidspartnere med det samme, har vi satt globale miljømål for 2030 og 2050, som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Som en del av disse målene har vi forpliktet oss til å redusere 63% av alle direkte klimagassutslipp fra våre produksjonsanlegg, kontorer og kjøretøy innen 2030 og 100% innen 2050. Vi har også forpliktet oss til å redusere bruken av nye ressurser med 50 % innen 2030 og 93 % innen 2050.

Disse målene blir beskrevet i våre miljøhandlingsplaner. Vi er allerede i gang med å forbedre våre prosesser, systemer og infrastrukturer for å redusere vår egen miljøpåvirkning.

Vi befestet vår miljøforpliktelse ytterligere i 2017 da vi ble det første japanske selskapet som ble med i RE100 – en samarbeidsgruppe bestående av verdens mest innflytelsesrike virksomheter som forplikter seg til å bruke 100 % fornybar energi.

Våre bærekraftstiltak

 • Sustainability - People

  Mennesker

  Det er viktig for oss å sikre en positiv og langvarig innvirkning på lokalsamfunnene vi bor og jobber i. Få mer informasjon om tiltakene våre.

 • Sustainability and Planet

  Jorden

  Vårt engasjement for å ivareta planeten vår handler ikke bare om å redusere vårt eget miljøfotavtrykk. Vi hjelper også kundene våre å redusere deres fotavtrykk.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Styresett og retningslinjer

  Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og til høyeste etiske standard, i samsvar med lover og bransjeforskrifter.