Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Lisensavtale for sluttbruker

Nedlastinger fra www.ricoh-support.com ("Programvaren") er beregnet for support på Ricoh-produkter. Programvaren eies av Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”), eller av en tredjepart som har gitt Ricoh rett til å underlisensiere programvaren.
Du, som sluttbruker, skal bruke programvaren i samsvar med betingelsene i denne avtalen. Ved å laste programvaren ned på en datamaskin, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke samtykker til vilkårene i denne avtalen, må du ikke laste programvaren ned på noen datamaskin.

Lisensoverdragelse
Du kan bruke programvaren sammen med det Ricoh-utstyret programvaren er laget for. Du har tillatelse til å bruke programvaren på en hvilken som helst datamaskin som gir elektronisk tilgang til utstyret. Du har ikke lov til å leie ut, lease, selge eller på annen mate distribuere programvaren eller overføre dine rettigheter i henhold til denne avtalen til en tredjepart.

Godkjennelse
Ved å laste ned programvaren anses du som å ha godkjent betingelsene i denne avtalen.

Varighet
Denne avtalen er gyldig til den blir avsluttet. Ricoh avslutter lisensen umiddelbart dersom du bryter vilkårene i avtalen. Når avtalen avbrytes, må du uten unødvendig utsettelse ødelegge alle kopier av programvaren og dens dokumentasjon.

Eiendomsretten til programvaren
Det er en uttrykkelig betingelse i denne avtalen at tittelen og eiendomsretten til programvaren til alle tider skal beholdes av Ricoh eller den tredjepartsleverandøren som har gitt Ricoh rett til å underlisensiere programvaren.

Kopiering
Programvaren og dens dokumentasjon er opphavsrettsbeskyttet. Du har ikke rett til å lage kopier eller la andre lage kopier av programvaren med mindre dette er nødvendig for driftssikkerheten. Til dette formålet kan det lages tre kopier. Alle disse kopiene er underlagt betingelsene i denne avtalen. Du kan ikke modifisere, tilpasse, flette, oversette, dekonstruere, dekompilere, disassemblere eller lage avledet materiale basert på hele eller deler av programvaren og/eller dens dokumentasjon. Du kan bli holdt rettslig ansvarlig for alle brudd på opphavsretten, samt all uautorisert overføring, reproduksjon eller bruk av programvaren og/eller dens dokumentasjon. Vennligst kontakt Ricoh dersom dekonstruksjon eller dekompilering er nødvendig for interkompatibilitetens skyld.

Garantier
Ricoh gir ingen garantier av noe slag med hensyn til programvaren og/eller dens dokumentasjon. Alle filer, drivere og annet materiale leveres "som de er."

Fraskrivelse
Ricoh fraskriver seg, i den grad det er mulig innenfor gjeldende lovgivning, alle uttrykte eller impliserte garantier, uten begrensning, inkludert impliserte salgbarhetsgarantier og garantier om egnethet for et spesielt formål.

Ansvar
Ricoh skal ikke holdes ansvarlig for feil i programvaren og/eller dens dokumentasjon, eller for tap av fortjeneste, data, ikke-kompatibilitet, korrumpering, tapte muligheter, følgeskader eller tilfeldige skader som er oppstått på grunn av slike feil. I den grad det er mulig innenfor gjeldende lovgivning, fraskriver Ricoh seg alt ansvar for skader som skyldes situasjoner der programvaren benyttes, eller der det viser seg at den ikke kan benyttes.

Ikke-spredning
Du kan ikke selge, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for noe(n) selskap(er), juridisk(e) person(er) og/eller privatperson(er) som er involvert i forskning og utvikling med tanke på fremstilling av ordinære, kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen og/eller rakett-teknologi.

Håndhevelse
Dersom noen del eller bestemmelse i denne avtalen skulle vise seg umulig å håndheve eller være i konflikt med gjeldende lovgivning innenfor en jurisdiksjon, skal ikke de resterende delene eller bestemmelse i avtalen bli påvirket av dette.

Gjeldende lov
Denne Avtalen håndheves og fortolkes i henhold til engelske lover.

Kompetent rett
Alle konflikter i forbindelse med denne Avtalen skal forelegges for eksklusiv jurisdiksjon for kompetent rett i England.