HJemTilbake til menyen
Oversikt

Leading Change at Work

Teknologien endrer måten vi jobber på. I Ricoh sørger vi for at endring blir noe positivt for dine ansatte og for virksomheten. Vi veileder deg hele veien på reisen slik at overgangen til en heldigital arbeidsplass blir så sømløs som mulig.
Finn ut mer om våre løsninger
seamless digital workspace experience
Digital arbeidsplass

Tilgang overalt

Hybride eller eksterne kontoroppsett former fremtiden vår. Vi har en helhetlig tilnærming til design, integrering og støtte av dine digitale arbeidsområder for å fremme engasjement hos de ansatte og hjelpe deg med å prestere på et høyere nivå.
Finn ut mer om digital arbeidsplass
Administrasjon av forretningsprosesser

Synkronisert for suksess

Manuelle oppgaver trenger ikke lenger legge begrensninger på de ansatte. Vi optimaliserer forretningsprosessene slik at de ansatte kan prestere mer – vi leverer teknologien, fagkunnskapen og støtten som effektiviserer og forenkler prosessene i hele organisasjonen.
Finn ut mer om våre løsninger
Sky og infrastruktur

Sky

For å få full nytte av sky er det nødvendig å ha et godt veikart og team til å implementere det. Vi tilbyr skyløsninger og fagkompetanse som gjør forretningsdriften smidigere, mer kostnadseffektiv og sikker, samtidig som vi skaper neste generasjons innovasjon.
Se alle våre løsninger for sky og infrastruktur
Cybersikkerhet

Ikke mer risikofylt virksomhet

Nett-tilkoblede enheter medfører økt sårbarhet for cyberangrep. Vi hjelper deg med å jobbe offensivt mot cyberkriminalitet ved hjelp av intelligente sikkerhetsløsninger og -tjenester som er tilpasset dine forretningsprosesser.
Se alle våre løsninger for cybersikkerhet
Digital Opplevelse

Et nytt nivå av opplevelse​

En utmerket kundeopplevelse starter med en overlegen medarbeideropplevelse. Vårt svært dyktige team av dataforskere og utviklere designer, bygger, implementerer og utfører service på løsningene du trenger for å overgå forventningene ved hvert kontaktpunkt.
Finn ut mer om digital opplevelse​
Grafisk kommunikasjon

Gjør bedriften din klar for fremtiden

Mulighetene innen utskrift er uendelige. I Ricoh hjelper vi deg med å utvikle, digitalisere, og å skape en bærekraftig forretningsfordel ved å levere løsninger for maskinvare, programvare og tjenester som gir nye forretningsmuligheter innen profesjonell utskrift.
Finn ut mer om våre løsninger​
Kontorprodukter og programvare

Den beste kvaliteten på markedet

Ricoh er velkjent for skrivere, digitale og multifunksjonsenheter av høy kvalitet. Med en rekke alternativer for hastighet, størrelse og funksjonalitet kan du velge blant de modellene og funksjonene som passer best for din arbeidsgruppe, ditt kontor eller ditt klasserom.
Se alle våre kontorprodukter og programvare
Oversikt

En allsidig service- og støtteplattform

All kundestøtten du trenger til produkter og tjenester, på ett sted. Vi gir brukerstøtte, rådgivning og løsninger for å holde virksomheten din i gang.
Support
AV technology and management
Oversikt

All informasjon på ett sted

Les våre forretningsnyheter og om nye produkter og menneskene bak, i tillegg til arrangementer vi arrangerer og deltar på.
Hold deg oppdatert
News and events from Ricoh
Selskapet

Hvem vi er, og hva vi gjør

I Ricoh gjør vi alltid vårt ytterste for å lytte til kundene våre og levere innovative løsninger, produkter og tjenester som passer til dine forretningsbehov. Vi er opptatt av å skape merverdi for tjenestene og produktene dine. Vi tilpasser oss til endringene i næringslivet.
Finn ut mer om Ricoh
Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg

Vårt team er tilgjengelig for å hjelpe deg uansett om du har spørsmål om priser på våre løsninger og produkter, om du trenger hjelp til å administrere kontoen din, eller om du allerede bruker våre produkter og har behov for brukerstøtte.
Ta kontakt
customer and employee engagement
Oversikt

Hjelper deg med å være i forkant

Utforsk og les om vår nyeste innsikt i hva som er viktigst i forretningsløsninger.
Les om den nyeste innsikten
Ricoh Insights - Overview

Lisensavtale for sluttbruker

Nedlastinger fra www.ricoh-support.com ("Programvaren") er beregnet for support på Ricoh-produkter. Programvaren eies av Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”), eller av en tredjepart som har gitt Ricoh rett til å underlisensiere programvaren.
Du, som sluttbruker, skal bruke programvaren i samsvar med betingelsene i denne avtalen. Ved å laste programvaren ned på en datamaskin, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke samtykker til vilkårene i denne avtalen, må du ikke laste programvaren ned på noen datamaskin.

Lisensoverdragelse
Du kan bruke programvaren sammen med det Ricoh-utstyret programvaren er laget for. Du har tillatelse til å bruke programvaren på en hvilken som helst datamaskin som gir elektronisk tilgang til utstyret. Du har ikke lov til å leie ut, lease, selge eller på annen mate distribuere programvaren eller overføre dine rettigheter i henhold til denne avtalen til en tredjepart.

Godkjennelse
Ved å laste ned programvaren anses du som å ha godkjent betingelsene i denne avtalen.

Varighet
Denne avtalen er gyldig til den blir avsluttet. Ricoh avslutter lisensen umiddelbart dersom du bryter vilkårene i avtalen. Når avtalen avbrytes, må du uten unødvendig utsettelse ødelegge alle kopier av programvaren og dens dokumentasjon.

Eiendomsretten til programvaren
Det er en uttrykkelig betingelse i denne avtalen at tittelen og eiendomsretten til programvaren til alle tider skal beholdes av Ricoh eller den tredjepartsleverandøren som har gitt Ricoh rett til å underlisensiere programvaren.

Kopiering
Programvaren og dens dokumentasjon er opphavsrettsbeskyttet. Du har ikke rett til å lage kopier eller la andre lage kopier av programvaren med mindre dette er nødvendig for driftssikkerheten. Til dette formålet kan det lages tre kopier. Alle disse kopiene er underlagt betingelsene i denne avtalen. Du kan ikke modifisere, tilpasse, flette, oversette, dekonstruere, dekompilere, disassemblere eller lage avledet materiale basert på hele eller deler av programvaren og/eller dens dokumentasjon. Du kan bli holdt rettslig ansvarlig for alle brudd på opphavsretten, samt all uautorisert overføring, reproduksjon eller bruk av programvaren og/eller dens dokumentasjon. Vennligst kontakt Ricoh dersom dekonstruksjon eller dekompilering er nødvendig for interkompatibilitetens skyld.

Garantier
Ricoh gir ingen garantier av noe slag med hensyn til programvaren og/eller dens dokumentasjon. Alle filer, drivere og annet materiale leveres "som de er."

Fraskrivelse
Ricoh fraskriver seg, i den grad det er mulig innenfor gjeldende lovgivning, alle uttrykte eller impliserte garantier, uten begrensning, inkludert impliserte salgbarhetsgarantier og garantier om egnethet for et spesielt formål.

Ansvar
Ricoh skal ikke holdes ansvarlig for feil i programvaren og/eller dens dokumentasjon, eller for tap av fortjeneste, data, ikke-kompatibilitet, korrumpering, tapte muligheter, følgeskader eller tilfeldige skader som er oppstått på grunn av slike feil. I den grad det er mulig innenfor gjeldende lovgivning, fraskriver Ricoh seg alt ansvar for skader som skyldes situasjoner der programvaren benyttes, eller der det viser seg at den ikke kan benyttes.

Ikke-spredning
Du kan ikke selge, overføre eller på annen måte gjøre programvaren tilgjengelig for noe(n) selskap(er), juridisk(e) person(er) og/eller privatperson(er) som er involvert i forskning og utvikling med tanke på fremstilling av ordinære, kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen og/eller rakett-teknologi.

Håndhevelse
Dersom noen del eller bestemmelse i denne avtalen skulle vise seg umulig å håndheve eller være i konflikt med gjeldende lovgivning innenfor en jurisdiksjon, skal ikke de resterende delene eller bestemmelse i avtalen bli påvirket av dette.

Gjeldende lov
Denne Avtalen håndheves og fortolkes i henhold til engelske lover.

Kompetent rett
Alle konflikter i forbindelse med denne Avtalen skal forelegges for eksklusiv jurisdiksjon for kompetent rett i England.