HJemTilbake til menyen
Oversikt

Leading Change at Work

Teknologien endrer måten vi jobber på. I Ricoh sørger vi for at endring blir noe positivt for dine ansatte og for virksomheten. Vi veileder deg hele veien på reisen slik at overgangen til en heldigital arbeidsplass blir så sømløs som mulig.
Finn ut mer om våre løsninger
seamless digital workspace experience
Digital arbeidsplass

Tilgang overalt

Hybride eller eksterne kontoroppsett former fremtiden vår. Vi har en helhetlig tilnærming til design, integrering og støtte av dine digitale arbeidsområder for å fremme engasjement hos de ansatte og hjelpe deg med å prestere på et høyere nivå.
Finn ut mer om digital arbeidsplass
Administrasjon av forretningsprosesser

Synkronisert for suksess

Manuelle oppgaver trenger ikke lenger legge begrensninger på de ansatte. Vi optimaliserer forretningsprosessene slik at de ansatte kan prestere mer – vi leverer teknologien, fagkunnskapen og støtten som effektiviserer og forenkler prosessene i hele organisasjonen.
Finn ut mer om våre løsninger
Sky og infrastruktur

Sky

For å få full nytte av sky er det nødvendig å ha et godt veikart og team til å implementere det. Vi tilbyr skyløsninger og fagkompetanse som gjør forretningsdriften smidigere, mer kostnadseffektiv og sikker, samtidig som vi skaper neste generasjons innovasjon.
Se alle våre løsninger for sky og infrastruktur
Cybersikkerhet

Ikke mer risikofylt virksomhet

Nett-tilkoblede enheter medfører økt sårbarhet for cyberangrep. Vi hjelper deg med å jobbe offensivt mot cyberkriminalitet ved hjelp av intelligente sikkerhetsløsninger og -tjenester som er tilpasset dine forretningsprosesser.
Se alle våre løsninger for cybersikkerhet
Digital Opplevelse

Et nytt nivå av opplevelse​

En utmerket kundeopplevelse starter med en overlegen medarbeideropplevelse. Vårt svært dyktige team av dataforskere og utviklere designer, bygger, implementerer og utfører service på løsningene du trenger for å overgå forventningene ved hvert kontaktpunkt.
Finn ut mer om digital opplevelse​
Grafisk kommunikasjon

Gjør bedriften din klar for fremtiden

Mulighetene innen utskrift er uendelige. I Ricoh hjelper vi deg med å utvikle, digitalisere, og å skape en bærekraftig forretningsfordel ved å levere løsninger for maskinvare, programvare og tjenester som gir nye forretningsmuligheter innen profesjonell utskrift.
Finn ut mer om våre løsninger​
Graphic Communication
Kontorprodukter og programvare

Den beste kvaliteten på markedet

Ricoh er velkjent for skrivere, digitale og multifunksjonsenheter av høy kvalitet. Med en rekke alternativer for hastighet, størrelse og funksjonalitet kan du velge blant de modellene og funksjonene som passer best for din arbeidsgruppe, ditt kontor eller ditt klasserom.
Se alle våre kontorprodukter og programvare
Oversikt

En allsidig service- og støtteplattform

All kundestøtten du trenger til produkter og tjenester, på ett sted. Vi gir brukerstøtte, rådgivning og løsninger for å holde virksomheten din i gang.
Support
AV technology and management
Oversikt

All informasjon på ett sted

Les våre forretningsnyheter og om nye produkter og menneskene bak, i tillegg til arrangementer vi arrangerer og deltar på.
Hold deg oppdatert
News and events from Ricoh
Selskapet

Hvem vi er, og hva vi gjør

I Ricoh gjør vi alltid vårt ytterste for å lytte til kundene våre og levere innovative løsninger, produkter og tjenester som passer til dine forretningsbehov. Vi er opptatt av å skape merverdi for tjenestene og produktene dine. Vi tilpasser oss til endringene i næringslivet.
Finn ut mer om Ricoh
Oversikt

Vi hører gjerne fra deg

Vårt team er tilgjengelig for å hjelpe deg uansett om du har spørsmål om priser på våre løsninger og produkter, om du trenger hjelp til å administrere kontoen din, eller om du allerede bruker våre produkter og har behov for brukerstøtte.
Ta kontakt
customer and employee engagement
Oversikt

Hjelper deg med å være i forkant

Utforsk og les om vår nyeste innsikt i hva som er viktigst i forretningsløsninger.
Les om den nyeste innsikten
Ricoh Insights - Overview

Produktinformasjon om helse, miljø og sikkerhet

Alle våre produkter følger internasjonale og nasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet.

I tillegg til de lovpålagte kravene vil du her finne annen miljøinformasjon som sikrer best mulig anvendelse av Ricoh-produktene dine, og som beskriver våre forpliktelser innen miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse.

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring er et obligatorisk dokument som hver enkelt produsent (eller en autorisert representant) må signere for å bekrefte at produktene deres overholder EUs krav. Ved å signere denne erklæringen tar produsenten det fulle og hele ansvar for at produktene deres overholder EUs gjeldende regelverk.

Les mer

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad gir detaljert informasjon om helse og sikkerhet ved bruk av produktrekvisita og ved avfallshåndtering.
Bruk databasen for sikkerhetsdatablad til å søke opp rekvisita som tilhører ditt produkt.

IT-miljøerklæring

Ricoh offentliggjør miljøinformasjon om produkter i sin «miljøerklæring» som inkluderer, men ikke begrenser seg til kjemikalier, krav om elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet, materialer, emballasje og energieffektivitet.
IT-miljøerklæring for hver av våre modeller er tilgjengelig her.

Produkter godkjent av det tyske miljømerket Blå Engel

Blå Engel, verdens første miljømerke, stiller strenge krav til en rekke miljøvennlige produkter og tjenester. Blå Engel stiller strenge krav til miljøvennlig produktdesign og anses for å være et kvalitetsmerke for et mer bærekraftig forbruk.
Les mer om sertifiseringer og Blå Engel-produktinformasjon her.

Problematiske stoffer i Ricoh-produkter

Ricoh-konsernets standarder for miljøvennlige anskaffelser spesifiserer hvilke stoffer som ikke tillates i produkter og emballasje fra Ricoh som leveres til kundene, bortsett fra de fritak som myndighetene tillater. Ricoh krever at alle produktdeler og materialer som leveres av andre leverandører, ikke inneholder noen av de ulovlige stoffene. Denne miljøspesifikasjonen er en del av Ricohs retningslinjer og krav til design og produktutvikling.  

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) administrerer REACH-forordningen 1907/2006, herunder kandidatlisten over stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC), og vedlegg XVII som viser stoffer som er helt eller delvis forbudt. Artikkel 33 i REACH pålegger leverandører av produkter som inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC) i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent, å gi kunden tilstrekkelig informasjon, som leverandøren har til rådighet, for å sikre trygg bruk av produktet. Informasjonen skal som et minimum inneholde navnet på stoffet.

Enkelte Ricoh-produkter kan bestå av deler som inneholder SVHC, og alle disse produktene er trygge å bruke når de brukes riktig og i overensstemmelse med gjeldende bruksanvisning. Alle Ricoh-produkter som inneholder SVHC i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent, og som finnes på ECHAs kandidatliste på tidspunktet for denne erklæringen, er lagt inn i SCIP-databasen fra og med 5. januar 2021. Vennligst se databasen for nøyaktig informasjon om hvilke SVHC-stoffer som finnes i hvilke produkter. Produkter merket med Blå Engel inneholder som hovedregel ikke SVHC i kabinett, deksler, toner eller blekk.
Unntak kan forekomme i tråd med kriteriene for Blå Engel.

Ingen av Ricohs produktrekvisita for kontorskrivere inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC) i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent, og som finnes på ECHAs kandidatliste på tidspunktet for denne erklæringen. For profesjonelle trykkfarger se i portalen for sikkerhetsdatablad.
Se vår REACH-erklæring vedlagt.

Bærekraft og arbeidsplassen

Vi verdsetter og legger vekt på teknologier som bidrar til lavere kostnader for kundene våre og en bærekraftig fremtid. Med den rette samarbeidspartneren, teknologien og de rette prosessene kan du ta kontroll over miljøbelastningen din og samtidig gi de ansatte verktøyene de trenger for å gjøre en god jobb.  Er målet ditt å redusere energiforbruket, eller vil du rett og slett jobbe mer effektivt? Du kan være trygg på at Ricoh-enheter takler bedriftens utfordringer på en bærekraftig måte – uten at det går på bekostning av produktiviteten. 
Se en fullstendig liste over tilgjengelige produktegenskaper for energi- og ressurssparing, redusert CO2-utslipp og gjeldende miljømerker for hver modell her.Vår forpliktelse til utviklingen av FNs bærekraftsmål

Vi iverksetter tiltak for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Les mer