Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Ricohs kognitive tavle

Hold mer effektive møter med Ricohs kognitive tavle

God samhandling i arbeidsstyrken er kjernen for vellykkede bedrifter. Utfordringen er å opprettholde kvaliteten på møtene når medarbeiderne er mer spredd. Dårlige telefonforbindelser, og vansker med å visualisere nye konsepter kan ødelegge innsalget av en idé som er under utvikling.   

Tenk deg å kunne utvikle ideer i et virtuelt møterom med kolleger over hele verden ved å snakke, tegne og skrive ned ideer selv om dere ikke snakker samme språk.

Ricohs nye kognitive tavler kommer til å forvandle dine virtuelle møter. Ricoh kobler sammen eksterne enheter og støtter ansatte med sømløs integrasjon, mens IBM tilbyr banebrytende teknologi innen kunstig intelligens og talegjenkjenning som oversetter det som blir sagt på møtet. Dette betyr at alle forstår, hvor enn de måtte være.

Den kognitive tavlen leder møtet ved å spore viktige agendapunkter, slik at ditt team fullt og helt kan fokusere på ekte innovasjon. Løsningen sender nøyaktige oppgavelister og notater til teamet så snart møtet er ferdig, slik at de kan ta raskere, bedre og mer informerte beslutninger.

Ricoh har inngått et samarbeid med IBM for å utvikle en kognitiv tavle som er mer enn kun en skjerm, nemlig en aktiv deltaker i møter. Denne nye teknologien har en evnen til å lære, noe som vil gi muligheten for flere komplekse, smarte støttefunksjoner for møter i fremtiden. For å holde deg oppdatert angående nye utviklinger.

Hovedfunksjoner og fordeler

  • Møter som er lett å delta i: «Intelligent Workplace Solution» kan logge deltakelse gjennom registrering av et kort og spore viktige agendapunkter, slik at alle de viktigste emnene blir behandlet.
  • Enkel, global talekontroll av møter: Så snart et møte begynner kan enhver medarbeider, enten de befinner seg lokalt eller til og med utenlands, styre innholdet på skjermen ved hjelp av enkle talekommandoer.
  • Evnen til å fange opp diskusjoner som oppstår underveis: Møtedeltakerne diskutere problemstillinger som melder seg underveis og vise dem på Ricohs interaktive tavle.
  • Oversettelse av møtet til ulike språk: Den kognitive tavlen kan oversette det taleren sier til en rekke andre språk og vise dette på skjermen eller i transkripsjon.