Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Managed Document Solutions

I dagens marked er rask tilgang og deling av informasjon avgjørende for at en bedrift skal lykkes. Ricoh Managed Document Services tilbyr skreddersydde løsninger for å optimalisere dokumentprosessene slik at riktig informasjon er tilgjengelig til riktig tid og på en sikker måte.

Tjenesten vår omhandler de tre viktigste elementene i dokumentbehandling:

 • Opprettelse av informasjon
 • Deling av informasjon i virksomheten
 • Håndtering av informasjon slik at den gir forretningsverdi


Hver løsning innen Managed Document Services er tilpasset dine behov, både når det gjelder forretningsmål og hvordan virksomheten fungerer.
I nært samarbeid med teamet deres utarbeider vi det beste oppsettet for bedriften ved hjelp av vår tilnærming:

 • Først evaluerer vi hvordan bedriften innhenter, bruker og lagrer informasjon både elektronisk og i papirform ut fra miljøet, enhetene og type informasjon
 • Deretter jobber vi for å optimalisere infrastrukturen som skal sikre at de ansatte har effektiv tilgang til den informasjonen de trenger i arbeidet
 • Neste trinn er å evaluere virksomhetens inndata- og utskriftsmønster – hva brukerne skriver ut og hvorfor
 • Ved hjelp av denne informasjonen fastslår vi hvilke løsninger som passer best for å hjelpe dere å øke produktiviteten og redusere svinn
 • Gjennom hele prosessen evaluerer vi hvordan de ansatte tilpasser seg endringene og justerer om nødvendig tilnærmingen vår
 • Videre samarbeider vi med dere for å sikre kontinuerlig forbedring og samsvar med regelverk og informasjonssikkerhet etter hvert som bedriften vokser og endrer seg


Som en del av tjenesten vår kan Ricoh også administrere andre leverandører som inngår i dokumentinfrastrukturen slik at administrasjonen av prosesser og kostnader blir mer effektiv.

Hovedfunksjoner og fordeler

Ricohs tjenester for dokumenthåndtering tilpasses virksomheten for å hjelpe dere å utnytte forretningsinformasjonen mer effektivt. Våre dokumenterte løsninger hjelper dere med å:

Øke kundetilfredsheten med raskere håndtering
Kundene forventer og fortjener effektiv service og god informasjon. Effektivisering av dokumentprosessene hjelper de ansatte som jobber med kunder, med å håndtere ulike oppgaver på en enklere måte slik at de kan yte personlig tilpasset service som bidrar til økt kundetilfredshet og -lojalitet.

Få mer ut av bedriftsinformasjonen
Løsningene våre legger til rette for fri flyt av informasjon i hele bedriften. Ved å gjøre informasjonen mer tilgjengelig, tilpassbar, søkbar, flyttbar og gjenbrukbar forbedres bedriftens evne til å raskt kunne tilpasse seg et skiftende forretningsmiljø. 


Forbedre produktiviteten og redusere svinn
Ved å tilpasse teknologien til måten de ansatte foretrekker å jobbe på, og hjelpe dem med å håndtere endringer oppnår du en direkte forbedring av ytelsen og produktiviteten. Vi hjelper deg også med å administrere kostnadene ved å identifisere flaskehalser og måle ressursbruken slik at du kan redusere svinn og tidsbruk og få økt avkastning på investeringen din.

Eksempler på bruk av tjenester

Følgende eksempler illustrerer hvordan Ricoh Managed Document Services kan skreddersys til ulike scenarioer:

Eksempel 1 – Administrere utskriftskostnader

Organisasjoner i alle sektorer ønsker å finne nye måter å redusere administrasjonskostnadene på uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene eller kundetilfredsheten.

Våre skreddersydde løsninger gjør organisasjoner i stand til å optimalisere utskriftsvolum, -kvaliteten og -kostnadene. Hvert oppdrag starter med en evaluering av utskriftsvolumer, antall brukere per enhet, utskriftsflyt og mest brukte programmer.

Med denne kunnskapen samarbeider Ricoh med bedriften om å implementere verktøy for å:

 • Rute utskriftsjobber
 • Kontrollere tilgang og redusere svinn
 • Overvåke forbruk og kontrollere kostnader
 • Sentralisere rapportering
 • Forvalte utskriftsmiljøet
Eksempel 2 – Administrere flere leverandører

Ved å fungere som ett enkelt kontaktpunkt for dokumentløsninger fra andre leverandører bidrar Ricoh til å minimere tiden og kreftene kunden bruker på å håndtere disse.

Vi administrerer og måler daglige aktiviteter og at tjenestenivåavtaler (SLA) overholdes slik at bedriften får en konsistent tjeneste. Med vår tilnærming kan bedrifter dra nytte av færre leverandører og få bedre kontroll over kostnadene.


Relaterte kundecaser

 • Vlietland Hospital

  Vlietland Hospital

  Ricoh's eRecord Connect helps Vlietland Hospital improve patient care with digitisation of patient records.

 • USP & QUIRON Hospital Group

  USP & QUIRON Hospital Group

  Ricohs eRecord Connect hjelper en sykehusgruppe med å forbedre sin pasientbehandling gjennom en omstilling fra papirbaserte prosesser.

 • ABN-AMRO

  ABN AMRO

  Ricoh og IBM samarbeider for optimalisert dokumentstyring hos ABN Amro, og oppnår kostnadsbesparelser på over 20 % for den tyske banken.

 • RatioData

  RatioData

  Ratiodata, en IT-spesialist innen finanssektoren, går sammen med Ricoh for å levere løsninger for mer effektive administrative prosesser.

 • Wico Scholengemeenschap

  Wico Scholengemeenschap

  Med Ricohs hjelp kan skoler i Belgia produsere mer effektivt læremateriell til en lavere kostnad.

Relaterte tjenester

 • Global Clariti-dashbord

  Global Clariti-dashbord

  Ricoh Global Clariti gir globale organisasjoner sentralisert kontroll over alle sine utskriftsenheter og tilknyttede prosesser. Vi hjelper til å forbedre hvordan informasjon innhentes og deles.

 • Invoicing Services

  Faktureringstjenester

  Få optimale regnskapsrutiner og bytt til papirløs fakturering i et tempo som passer deg, kundene og leverandørene deres