LET’S ENABLE GROWTH WITH SMART WORKFLOWS

Optimaliser prosessene og frigjør data for å øke produktiviteten

Skap positive kunde- og medarbeideropplevelser ved hjelp av data og automatiserte arbeidsforløp.

Digital teknologi reduserer administrative oppgaver og skaper verdi

I en tid der hybridarbeid er godt etablert, er det en skjør balansegang for moderne bedrifter å håndtere omstillingen av arbeidsplassene og samtidig opprettholde en god kundeopplevelse. De må også sørge for at medarbeiderne er engasjert og kontinuerlig finjustere driften for å sikre at de blir værende i bedriften på lang sikt og samtidig oppnår bærekraftig vekst.
Virksomhetene må hele tiden vurdere teknologiressursene sine, styrke infrastrukturen og bruke avansert datainnsikt for å sikre at investeringene følger forretningsstrategien.
Vår erfaring gjennom flere tiår har lært oss at det alltid finnes muligheter for å jobbe smartere, uansett virksomhetens størrelse og livsfase. Det kan være utfordrende å finne de beste løsningene for å heve virksomheten til neste nivå – og det er her kunnskapen og erfaringen til en digital tjenestepartner med spesiell kompetanse innen integrasjon kommer inn i bildet.
Vi kan hjelpe deg. Enten det dreier seg om å ta de første skrittene for å identifisere og optimalisere de viktigste forretningsprosessene, eller å utvikle en enkelt, fullt integrert pakke med tilkoblede systemer. Ved å kombinere data og automatisere arbeidsforløpet vil du få fart på den digitale veksten, kunne ta bedre forretningsbeslutninger, betjene kundene raskere og til syvende og sist berede grunnen for suksess.

Få inspirasjon

Bruksområder for smartere arbeidsforløp

Hvordan kan man legge til rette for digital vekst?

Automatiser arbeidsprosesser for økt driftseffektivitet

areo

Eliminer manuelle og repeterende oppgaver

I dagens forretningsverden er driftseffektivitet og smartere arbeid blitt en nødvendighet. Enkel implementering av automatisering gir konkurransefortrinn gjennom raskere, mer robuste og mindre feilutsatte arbeidsforløp.

La oss samarbeide om å skape smartere arbeidsforløp for din organisasjon, slik vi har gjort for mange andre.
Ta kontakt

Integrere systemer for en sømløs medarbeideropplevelse

areo

Koble sammen systemene for å øke engasjementet og produktiviteten

Mange prosesser innebærer fortsatt innslag av manuelle administrative oppgaver fordi systemene ikke er integrert for å kunne knytte sammen, samle inn og sammenstille data. Dette fører til ineffektivitet og stjeler tid fra de ansatte som kunne vært brukt på verdiskapende oppgaver som bringer virksomheten fremover.
 
Når man leder en virksomhet, kan det være utfordrende å ta et skritt tilbake for å ta inn det store bildet. Den rette partneren for digitale tjenester med integrasjonskompetanse kan hjelpe deg med å identifisere muligheter for å øke de ansattes engasjement og produktivitet. 
 
La oss finne ut hvordan vi kan få systemene dine til å kommunisere og frigjøre tid.
Ta kontakt

Forbedre sikkerheten og oppnå enkel tilgang til dokumenter

areo

Få tilgang til viktig informasjon uten forsinkelser eller risiko

87 % av de ansatte sier at de vanligvis har problemer med å søke etter dokumenter. Det er vanskelig å få tilgang til informasjonen når den er lagret i ulike systemer og på ulike lokale enheter. Dette fører til unødvendig duplisering, forsinkelser og lengre ventetid for kunder, leverandører og kolleger. Du kan gjøre noe med dette ved å samle dokumentlagringen i én løsning. 
 
Våre verktøy for dokumenthåndtering beskytter dataene dine med ende-til-ende-sikkerhet på én, brukervennlig plattform, slik at autoriserte brukere får tilgang til viktig informasjon akkurat når og hvor de trenger den. 
Ta kontakt

Identifiser oppgaver som skal settes ut

areo

Sett ut repetitive oppgaver og fokuser på kjernevirksomheten

Å administrere en organisasjon innebærer nødvendige, men repetitive (og noen ganger ressurskrevende) oppgaver som fakturering, utskrift, skanning og posthåndtering. Men disse manuelle prosessene trenger ikke lenger å holde deg tilbake. 

Spar tid og ressurser og øk arbeidsmoralen ved å sette ut prosesser til våre ekspertfunksjoner og skybaserte tjenester, slik at de ansatte kan fokusere på kjernevirksomheten.
Mer informasjon

Automatiser fakturabehandling for økonomi og regnskap

Spar bearbeidingstid og muliggjør raskere transaksjoner

Økonomiteamene står ofte overfor suboptimale systemer som består av flere dokumenttyper og -formater. Det betyr at de må legge inn informasjon manuelt i ulike verktøy og programvare. I løpet av flere transaksjoner kan dette bli et betydelig ressurstap. I tillegg går det ut over evnen til å håndtere kontantstrømmen, sikre etterlevelse og utarbeide nøyaktige rapporter og prognoser. .

La oss presentere for dere det fulle potensialet ved sikker og dynamisk fakturaautomatisering. Få fart på faktureringen og minimer risikoen for feil og forsinkelser.
Ta kontakt

Ta kontakt med oss

Snakk med en Ricoh-ekspert

Ta kontakt med en av våre konsulenter i dag for å høre mer om hvordan vi kan forbedre produktiviteten og kundeopplevelsen med automatisert arbeidsforløp.

Kontakt oss