Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Audio Visual Managed Service


Etter hvert som måten vi arbeider på endrer seg, blir organisasjoner mer og mer avhengige av audiovisuell kommunikasjon. De ansatte bruker mer tid på møter, og effektiv administrasjon av audiovisuelt utstyr har derfor blitt en forretningsprioritet. Utkontrakter støttetjenestene for å sikre at de audiovisuelle systemene er effektive,  enkle å bruke og godt administrert.

Hovedfunksjoner og fordeler

Oppretthold hastigheten på arbeidsplassen ved hjelp av Ricoh

Ricoh drar nytte av markedsledende overvåknings- og kontrollplattformer for å støtte kundene med håndtering av utfordringene som behovet for handlingsbar intelligens bringer med seg. Ricoh leverer en alt-i-ett-løsning for alle kommunikasjonsbehov, og kan hjelpe deg med å utarbeide avanserte konferanseløsninger, implementere samarbeidsverktøy som gjør møtene mer engasjerende, administrere de fysiske og virtuelle møteområdene i et sikkert, skybasert miljø, og opprettholde bedriftens nye og eksisterende audiovisuelle systemer på en ekspertmessig måte.    


Ricohs administrerte AV-tjeneste leveres via følgende trinn:  

 • Rådgivning og systemdesign 
 • Innkjøp og implementering 
 • Administrasjon av fysiske og virtuelle møteområder 
 • Effektiv brukerstøtteavdeling og støtte på stedet 
 • Fjernadministrasjon av møterom og enheter    


Ricohs administrerte AV-tjeneste er tilgjengelig i tre ulike pakker og har ulike brukerstøttenivåer avhengig av bedriftens behov. Fra reaktiv respons på forespørsel til fjernovervåkning, eller levering av proaktiv overvåkning, kontroll og støtte på det mest omfattende nivå. Løsningen legger til rette for smartere styring av energiforbruk, funksjoner for romreservasjon og enhetsadministrasjon. Alle pakkene er enkle å implementere og understøttes av Ricohs omfattende nettverk av serviceteknikere.

Relaterte tjenester

 • Administrasjon av arbeidsplassen

  Administrasjon av arbeidsplassen

  Optimaliser den eksisterende, fysiske arbeidsplassen ved hjelp av administrasjonssystemer for arbeidsplassen som analyserer forretningsprosessene.

 • Digital Signage

  Digital Signage

  Administrer hele bedriftens kommunikasjon fra en enkel, sikker, skybasert plattform med Ricohs digitale signeringsløsninger.

 • Samarbeidsverktøy

  Samarbeidsverktøy

  Gjør møtene dine en multi-sensorisk opplevelse uansett hvor deltakerne befinner seg med Ricohs skreddersydde utvalg av samarbeidsverktøy.